Tiêu chuẩn việt nam 177-1993 đường ống dẫn khí đặt ở đất liền

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 177 : 1993

  ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐẶT Ở ĐẤT LIỀN - QUY ĐỊNH KĨ THUẬT TẠM THỜI VỀ HÀNH LANG AN TOÀN


  Onshore pipeline for gas transportation – Provisional technical rules for safety corridor​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-177-1993-đường-ống-dẫn-khí-đặt-ở-đất-liền.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thử cho điều 3 của tiêu chuẩn Việt Nam - đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4090: 1985. Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng.
  1. Quy định chung
  1.1. Hành lang an toàn của đường ống dẫn khí là không gian giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng chạy song song và cách đều về hai phía của đường ống.
  Khi thiết kế đường ống dẫn khí nhất thiết phải xác định hành lang an toàn.
  1.2. áp suất thiết kế là áp suất cực đại cho phép, được xác định phù hợp với vật làm ống và địa điểm đặt ống.
  1.3. áp suất làm việc cực đại là áp suất cao nhất mà hệ thống đường ống làm việc trong quá trình hoạt động bình thường.
  2. Xác định chiều rộng hành lang an toàn
  Việc xác định hành lang an toàn của đường ống dẫn khí được thực hiện dựa trên các yếu tố cơ bản sau đây:
  2.1. ống thép: một số ống thép thường dùng để dẫn khí được quy định ở bảng 1.
  2.2. Các chất được vận chuyển ở trong đường ống (gọi tắt là chất dẫn) .

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.