Tiêu chuẩn việt nam 1657-1993 thép góc cạnh không đều cán nóng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 1657 – 1993

  THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU CÁN NÓNG - CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC


  Hot – rolled steel unequal – Leg angles
  Dimensions​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1657-1993-thép-góc-cạnh-không-đều-cán-nóng.jpg
  1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh không đều cán nóng có chiều rộng cạnh lớn từ 30 đến 200 mm và chiều rộng cạnh nhỏ từ 20 đến 150 mm.
  2. Kích thước thanh thép, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1 m chiều dài và các đại lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1657-1993-thép-góc-cạnh-không-đều-cán-nóng-1.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.