Tiêu chuẩn việt nam 1656-1993 thép góc cạnh đều cán nóng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 1656:1993

  THÉP GÓC CẠNH ĐỀU CÁN NÓNG - CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC


  Hot-rolled steel equall-leg angles Dimensions​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1656-1993-thép-góc-cạnh-đều-cán-nóng.jpg
  1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh đều cán nóng có chiều rộng cạnh từ 20 đến 250mm.
  2. Kích thước của thanh, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng của 1m chiều dài và các đại lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1656-1993-thép-góc-cạnh-đều-cán-nóng-1.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.