Tiêu chuẩn việt nam 1655-1975 thép chữ i cỡ thông số kích thước

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 1655 – 75

  THÉP CÁN NÓNG THÉP CHỮ I CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép chữ I cán nóng có chiều cao từ 100mm đến 600mm.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1655-1975-thép-chữ-i-cỡ-thông-số-kích-thước.jpg
  1. Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng và các đại lượng tra cứu phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.
  2. Ký hiệu quy ước thép chữ I
  Ví dụ: Thép chữ I có chiều cao thân 300mm
  I 30 TCVN 1655 – 75
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1655-1975-thép-chữ-i-cỡ-thông-số-kích-thước-1.jpg
  • h – chiều cao;
  • b – chiều rộng chân;
  • d – chiều dày thân;
  • t – chiều dày trung bình của chân;
  • R – bán kính lượn trong;
  • r – bán kính lượn chân;
  • I – mômen quán tính;
  • W – mômen cản;
  • S – mômen tĩnh của nửa mặt cắt;
  • i – bán kính quán tính.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.