Tiêu chuẩn việt nam 1452-2004 ngói đất sét nung

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 1452 : 2004

  NGÓI ĐẤT SÉT NUNGYÊU CẦU KỸ THUẬT


  Clay roofing tiles - Specifications​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1452-2004-ngói-đất-sét-nung.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 1452 : 2004 thay thế cho TCVN 1452 : 1995.
  TCVN 1452 : 2004 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  NGÓI ĐẤT SÉT NUNG


  YÊU CẦU KỸ THUẬT
  Clay roofing tiles - Specifications​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • TCVN 4313 : 1995 Ngói – Phương pháp thử cơ lý.
  • TCVN 6355-7 : 1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi.
  3. Kiểu và kích thước cơ bản
  3.1. Kiểu và kích thước cơ bản của ngói đất sét nung được quy định theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  ngói đất sét nung
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn ngói đất sét nung
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  yêu cầu kỹ thuật ngói đất sét nung
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 1452 - 2004 áp dụng cho các loại ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp
  admin thích bài này.