Tiêu chuẩn việt nam 1451-1998 gạch đặc đất sét nung

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 1451:1998

  GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG


  Solid clay bricks​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1451-1998-gạch-đặc-đất-sét-nung.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6355-1:1998 Gạch xây - Xác định cường độ nén.
  TCVN 6355-2:1998 Gạch xây - Xác định cường độ uốn.
  TCVN 6355-3:1998 Gạch xây - Xác định độ hút nước.
  TCVN 6355-5:1998 Gạch xây - Xác định khối lượng thể tích.
  TCVN 6355-7:1998 Gạch xây - Xác định vết tróc do vôi.
  3. Kích thước, phân loại, ký hiệu
  3.1. Kích thước cơ bản của gạch đặc đất sét nung được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.