Tiêu chuẩn việt nam 11-1978 tài liệu thiết kế hình chiếu trục đo

 1. Tiêu-chuẩn-việt-nam-11-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-chiếu-trục-đo.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 11 - 74
  Tiêu chuẩn này quy định vị trí của các trục đo và những tỷ số cơ bản để vẽ hình chiếu trục đo trên các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  1. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC
  1.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
  Vị trí các trục như hình 1
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-11-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-chiếu-trục-đo-1.jpg
  Hình 1 Hình 2
  1 - elip (trục lớn vuông góc với trục z);
  2 - elip (trục lớn vuông góc với trục y);
  3 - elip (trục lớn vuông góc với trục x).
  Hệ số biến dạng theo các trục x, y, z bằng 0,82. Trục lớn của các elíp bằng đường kính của đường tròn, và trục nhỏ bằng 0,58 đường kính đó.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  hệ thống tài liệu thiết kế
 3. kstuankiet
  tiêu chuẩn hệ thống tài liệu thiết kế
 4. nhauyen
  hình chiếu trục đo
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  hệ thống tài liệu thiết kế hình chiếu trục đo
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  những tỷ số cơ bản để vẽ hình chiếu trục đo trên các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật
  admin thích bài này.
 7. Hồ Văn Thuận
  THANKS ADMIN...!
  admin thích bài này.