Tiêu chuẩn việt nam 11-1978 tài liệu thiết kế hình chiếu trục đo

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 11 - 78

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-11-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-chiếu-trục-đo.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 11 - 74
  Tiêu chuẩn này quy định vị trí của các trục đo và những tỷ số cơ bản để vẽ hình chiếu trục đo trên các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  1. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC
  1.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
  Vị trí các trục như hình 1
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-11-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-chiếu-trục-đo-1.jpg
  Hình 1 Hình 2
  1 - elip (trục lớn vuông góc với trục z);
  2 - elip (trục lớn vuông góc với trục y);
  3 - elip (trục lớn vuông góc với trục x).
  Hệ số biến dạng theo các trục x, y, z bằng 0,82. Trục lớn của các elíp bằng đường kính của đường tròn, và trục nhỏ bằng 0,58 đường kính đó.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.