Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7996-2-20:2011 dụng cụ điện phần 2-20: yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

Thảo luận trong 'Tiêu chuẩn xây dựng' bắt đầu bởi admin, 19/10/18.

 1. admin Administrator

  103 lượt xem
  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 7996-2-20 : 2011
  IEC 60745-2-20 : 2008

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-20: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA VÒNG


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saw​
  962.jpg
  TCVN 7996-2-20:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-20:2008;

  TCVN 7996-2-20:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Lời giới thiệu

  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:

  TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung


  TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

  TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vận ren có cơ cấu đập

  TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.

  TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy.

  TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với sung phun chất lỏng không cháy

  TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có để nghiêng và máy cưa có lưỡi xoay được)

  TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

  TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.

  TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.

  TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

  TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

  TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước.

  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn các tiêu chuẩn sau:

  IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -3: Particular requirements for grinders, polishers and disk – type sanders.

  IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type


  IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers

  IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears

  IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -16: Particular requirements for tackers

  IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -17: Particular requirements for routers and trimmers

  IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -18: Particular requirements for strapping tools

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-20: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA VÒNG

  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saw​

  1. Phạm vi áp dụng

  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

  Bổ sung:

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy cưa vòng

  2. Tài liệu viện dẫn

  Áp dụng điều này của Phần 1.

  3. Thuật ngữ và định nghĩa

  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

  3.101. Máy cưa vòng (band saw)

  Dụng cụ được trang bị lưỡi cưa tạo thành vòng kín.

  4. Yêu cầu chung

  Áp dụng điều này của Phần 1.

  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm

  Áp dụng điều này của Phần 1.

  6. Để trống

  7. Phân loại

  Áp dụng điều này của Phần 1.

  8. Ghi nhãn và hướng dẫn

  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

  8.12.1.1. Bổ sung

  - Khi thực hiện thao tác mà phụ kiện cắt có thể chạm vào dây dẫn bị che khuất hoặc bản thân dây nguồn của máy cưa vòng, phải cầm máy cưa tại các bề mặt cầm nắm được cách điện. Phụ kiện cắt chạm vào dây dẫn "mang điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại của máy cưa mang điện và có thể gây điện giật cho người vận hành.

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/11/18

CHIA SẺ TRANG NÀY