lavita thuận an

Tiêu chuẩn quốc gia 9505-2012 mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9505 : 2012

  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXÍT - THI CÔNGNGHIỆM THU


  Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9505-2012-mặt-đường-láng-nhũ-tương-nhựa-đường-axít.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9505 : 2012 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 9505 : 2012 thay thế 22TCN 250 -1998.

  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhũ tương nhựa đường axít trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với đường cao tốc, đường có vận tốc thiết kế 80 km/h trở lên.
  1.2. Lớp láng nhũ tương nhựa đường a xít trên các loại mặt đường không được đưa vào tính toán cường độ mặt đường.
  1.3. Láng nhũ tương nhựa đường a xít mặt đường các loại được thi công theo kiểu láng nhựa một lớp, hai lớp hay ba lớp. Sử dụng kiểu nào là do tư vấn thiết kế quy định. Có thể tham khảo Bảng 1 hướng dẫn về các trường hợp sử dụng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
 3. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít
 4. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn 9505 - 2012 áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhũ tương nhựa đường axít trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  Lớp láng nhũ tương nhựa đường a xít trên các loại mặt đường không được đưa vào tính toán cường độ mặt đường
  admin thích bài này.