Tiêu chuẩn quốc gia 9404-2012 sơn xây dựng phân loại

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9404:2012

  SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI


  Paint for construction - Classification​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9404-2012-sơn-xây-dựng-phân-loại.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9404:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 321:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9404:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI


  Paint for construction - Classification​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công trình xây dựng.
  2. Thuật ngữ và định nghĩa
  2.1. Sơn xây dựng (Paint for construction)
  Là vật liệu ở dạng lỏng, hồ hay bột. Khi phủ lên bề mặt nền cần sơn (gạch, vữa bê tông, gỗ hoặc kim loại) tạo ra màng rắn bám chắc trên bề mặt đó, có khả năng bảo vệ, trang trí và có tính chất riêng theo yêu cầu.
  2.2. Chất tạo màng (Blinder)
  Là chất kết dính (nguyên liệu chính của sơn) có tính chất vật lý và hóa học mang lại cho sơn những tính chất cơ lý hóa đặc trưng.
  3. Phân loại
  Tùy theo mục đích sử dụng, bản chất hóa học và môi trường phân tán của chất tạo màng, sơn xây dựng được phân loại như sau:
  3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng
  Theo mục đích sử dụng, sơn được phân thành các loại sau:
  • Sơn trang trí;
   • Gồm có: nội thất và ngoại thất.
  • Sơn bảo vệ:
   • Gồm có: chống thấm, chống gỉ, chống ăn mòn, chống hà, chịu va đập và chịu mài mòn...
  3.2. Phân loại theo chất tạo màng
  Theo chất tạo màng, sơn được phân thành các hệ quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.