Tiêu chuẩn quốc gia 9392-2012 thép cốt bê tông hàn hồ quang

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9392:2012

  THÉP CỐT BÊ TÔNG - HÀN HỒ QUANG


  Metal arc welding of steel for concrete reinforcement​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9392-2012-thép-cốt-bê-tông-hàn-hồ-quang.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9392:2012 chuyển đổi từ TCXD 227:1999 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9392:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  THÉP CỐT BÊ TÔNG - HÀN HỒ QUANG


  Metal arc welding of steel for concrete reinforcement​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật hàn hồ quang đối với vật liệu thép cốt bê tông, các phương pháp kiểm tra quy trình hàn và tay nghề thợ hàn, áp dụng cho các liên kết hàn hồ quang thép để làm cốt trong kết cấu bê tông cốt thép.
  Tiêu chuẩn áp dụng cho hàn thép cốt bê tông theo các tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, TCVN 6288:1997. Tiêu chuẩn cũng áp dụng cho hàn liên kết thép cốt với chi tiết thép xây dựng khác.
  Ngoài các yêu cầu được quy định ở trên, các yêu cầu chi tiết nêu trong điều 4 cũng phải được ghi trong hồ sơ.
  Các quy trình hàn trong tiêu chuẩn này bao gồm: hàn hồ quang tay, hàn trong môi trường khí bảo vệ, hàn không có khí bảo vệ bằng dây có lõi thuốc.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
  • TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn.
  • TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Thép cốt (Bar)
  Sản phẩm thép có dạng tròn nhẵn hoặc có gai, kể cả thép thanh hoặc thép sợi.
  3.2. Thép cốt cán nóng (Hot rolled bar)
  Thép cốt theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008.
  3.3. Thép sợi gia công nguội (Cold reduced wire)
  Thép sợi theo tiêu chuẩn TCVN 6288:1997.
  3.4. Thép cốt có gân hoặc thép sợi có gân (Deformed bar or wire)
  Thép cốt hoặc thép sợi có gân bề mặt nhằm làm tăng độ bám dính trong bê tông. Góc độ của gân được quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008, TCVN 6288:1997.
  3.5. Đường kính danh nghĩa (Nominal size, d)
  Đường kính tương ứng với diện tích tiết diện tính toán của thép cốt.
  3.6. Giới hạn chảy (Yield stress)
  Ứng suất đo được trong thí nghiệm kéo khi độ dãn dài đạt giá trị quy định.
  3.7. Mối hàn kết cấu (Structural joint)
  Mối hàn được thiết kế để chịu lực trong quá trình làm việc.
  3.8. Mối hàn đính (Tack weld)
  Mối hàn được sử dụng để định vị các thép cốt với nhau.
  3.9. Mối hàn góc vát (Flare-bevel fillet weld)
  Mối hàn giữa mặt cong của thép cốt với mặt phẳng của thép hình (Hình 1.a và Hình 1.b).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.