Tiêu chuẩn quốc gia 9384-2012 băng chứa nước xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9384 : 2012

  BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - YÊU CẦU SỬ DỤNG


  Waterstops for joint in construction works - Specifications for use​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9384-2012-băng-chứa-nước-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9384:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 290:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9384:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - YÊU CẦU SỬ DỤNG


  Waterstops for joint in construction works - Specifications for use​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện bê tông có yêu cầu chống thấm của công trình xây dựng.
  Các công trình chịu ăn mòn hóa chất có thể áp dụng tiêu chuẩn này với điều kiện vật liệu cấu thành băng chắn nước là loại chống ăn mòn.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 2229:2007 (ISO 188:1998), Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt.
  • TCVN 4501:2009, Chất dẻo - Phương pháp thử độ kéo giãn.
  • TCVN 4509:2006 (ISO 37:2005), Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định các tính chất ứng suất giãn dài khi kéo.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Băng chắn nước (Waterstops)
  Sản phẩm xây dựng có dạng băng dài được chế tạo sẵn để làm vật chắn nước chống thấm cho các mối nối công trinh xây dựng.
  4. Phân loại
  4.1. Theo đặc trưng vật lý
  Theo đặc trưng vật lý, băng chắn nước được phân thành các loại sau:
  • Băng chắn nước cứng: là các băng kim loại được chế tạo từ đồng (đồng đỏ, đồng thau), thép không gỉ, tôn tráng kẽm và các loại vật liệu cứng khác;
  • Băng chắn nước mềm: là các băng được chế tạo từ cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, từ các pôlime khác như polyvinylclorua, polyuretan, polyetylen...
  4.2. Theo khả năng biến dạng
  Theo khả năng biến dạng, băng chắn nước được phân thành các loại sau:
  • Băng dùng cho mối nối có chuyển dịch nhỏ (khe co giãn, mạch ngừng thi công): là băng không có cấu tạo bù chuyển dịch (mặt cắt ngang có dạng phẳng);
  • Băng dùng cho mối nối có chuyển dịch lớn (khe giãn nở nhiệt, khe lún...): là băng có đoạn bù chuyển dịch tại tim băng (dạng ống rỗng, gập hình chữ U...).
  4.3. Theo vị trí lắp đặt
  Theo vị trí lắp đặt, băng chắn nước được phân thành các loại sau:
  • Băng đặt trong: vị trí băng ở trong khối xây hoặc khối bê tông;
  • Băng đặt ngoài: vị trí băng ở biên khối xây hoặc khối bê tông.
  5. Yêu cầu sử dụng
  5.1. Yêu cầu kỹ thuật chung cho băng chắn nước
  Băng chắn nước phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, tối thiểu phải đáp ứng các điều kiện:
  • Đảm bảo yêu cầu chắn nước của công trình;
  • Tuổi thọ đạt yêu cầu thiết kế.
  5.1.1. Yêu cầu để đảm bảo khả năng chắn nước
  Để đảm bảo khả năng chắn nước, băng chắn nước phải đáp ứng các điều kiện:
  • Băng được làm từ vật liệu bền nước, có cấu hình và kích thước đáp ứng yêu cầu của thiết kế;
  • Không có các khuyết tật làm hại đến độ toàn vẹn của băng: thủng, rách, rạn, rỗ, nứt, bọt khí, dính dầu mỡ và dị tật...;
  • Thỏa mãn các yêu cầu của thiết kế, thi công và nghiệm thu được nêu trong 5.2 và 5.3.
  5.1.2. Yêu cầu để đảm bảo tuổi thọ thiết kế
  Để đảm bảo tuổi thọ thiết kế, băng chắn nước phải đáp ứng các điều kiện:
  • Chất lượng vật liệu băng đạt yêu cầu thiết kế.
  • Điều kiện làm việc của băng (môi trường, áp suất, chiếu xạ...) đúng như quy định của thiết kế (các yêu cầu trong 5.2.2 và 5.2.3).
  Băng chắn nước mềm cần có chất lượng đáp ứng các chỉ tiêu cho trong Bảng 1 và Bảng 2. Băng chắn nước cứng đáp ứng các chỉ tiêu trong Bảng 3 và Bảng 4. Băng thép phải là loại chịu được tác động ăn mòn của môi trường làm việc của khe nối. Khi cần phải tính toán, thí nghiệm kiểm tra cụ thể.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.