Tiêu chuẩn quốc gia 9358-2012 lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9358:2012

  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG


  Installation of equipment earthing system for industrial projects - General requirements​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9358-2012-lắp-đặt-hệ-thống-nối-đất-thiết-bị.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9358 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 319 : 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9358 : 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG


  Installation of equipment earthing system for industrial projects - General requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về lựa chọn và lắp đặt hệ thống nối đất của các thiết bị điện làm việc với điện áp xoay chiều lớn hơn 42 V và điện áp một chiều lớn hơn 110 V trong hàng rào một công trình sản xuất công nghiệp. Hệ thống nối đất thiết bị quy định theo tiêu chuẩn này thuộc cả hai hình thái nối đất, nối đất bảo vệ và nối đất chức năng, trong đó nối đất bảo vệ là chủ yếu.
  1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc lắp đặt hệ thống nối đất của nhà máy điện, đường dây tải điện trên không, trạm biến áp trung gian thuộc các dự án phát, dẫn và phân phối điện năng và một số công trình có công nghệ đặc biệt như các công trình ngầm, bến cảng, sân bay, chế biến dầu mỏ, hầm lò hoặc tương tự.
  1.3. Khi lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị, ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này còn phải thỏa mãn các yêu cầu quy định trong các hồ sơ kỹ thuật có liên quan.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • IEC 439-1:1992, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies, Tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế về thiết bị điện hạ áp.
  • IEC 364-4:1993, Electrical installations and protection against electric shock, Tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế về lắp đặt điện.
  • IEC 364-5:1994, Electrical installations and protection against electric shock, Tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế về lắp đặt điện.
  • IEE 1981, Wiring Regulations, Tiêu chuẩn lắp đặt điện của Anh.
  • AS 3000:1991, Wiring Rules, Tiêu chuẩn đi lắp đặt điện của Úc.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  3.1. Thiết bị điện (Electrical equipment)
  Sản phẩm điện phục vụ các mục đích phát, biến đổi, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng như các máy điện, máy biến áp, khí cụ điện, máy đo điện, rơ le bảo vệ, vật tư và phụ kiện lắp đặt dây điện, đồ dùng điện.
  3.2. Mạng điện (Electrical installation)
  Một tập hợp thiết bị điện liên quan với nhau vì một mục đích sản xuất và có một số đặc tính kết hợp.
  3.3. Trang bị đóng cắt (Switchgear)
  Một tập hợp khí cụ đóng cắt điện chính và phụ dùng cho vận hành, điều chỉnh, bảo vệ hoặc cho các mục đích khác nhằm kiểm soát mạng điện.
  3.4. Tủ đóng cắt tổng (Main switchtboard)
  Tủ chứa trang bị đóng cắt từ đó có thể kiểm soát việc cấp điện cho toàn bộ mạng điện.
  3.5. Tủ phân phối (Distribution board)
  Tủ chứa các trang bị đóng cắt không phải tủ đóng cắt tổng.
  3.6. Cách điện kép (Double insulation)
  Cách điện hai lớp, lớp nằm sát bộ phận mang điện gọi là cách điện cơ bản và lớp thứ hai gọi là cách điện bổ sung.
  3.7. Bộ phận có tính dẫn điện để hở (Exposed conductive part)
  Bộ phận có tính dẫn điện không được bao che của thiết bị điện mà con người có thể chạm vào, bình thường không mang điện nhưng có thể trở thành mang điện trong điều kiện sự cố.
  3.8. Bộ phận có tính dẫn điện đứng rời (Extraneous conductive part)
  Bộ phận có tính dẫn điện đứng riêng lẻ, không liên quan đến thiết bị điện, cần được đưa về một điện thế, thông thường bằng điện thế đất.
  3.9. Đất (Earth)
  Toàn khối đất có tính dẫn điện mà điện thế của nó ở bất kỳ điểm nào cũng có giá trị quy ước bằng không.
  3.10. Điện cực đất (Earth electrode)
  Một vật dẫn hoặc một nhóm vật dẫn chôn dưới đất và tiếp xúc chặt chẽ với đất, từ đó hình thành mối nối điện có hiệu quả với toàn khối đất.
  3.11. Điện cực đất độc lập về điện (Electrically independent earth electrode)
  Điện cực đất đóng cách xa các điện cực khác đến mức dòng điện chạm đất lớn nhất có cơ hội chạy qua điện cực này ảnh hưởng không đáng kể đến điện thế của các điện cực khác.
  3.12. Điện cực đất nhân tạo (Artificial earth electrode)
  Điện cực được chế tạo để sử dụng riêng cho mục đích nối đất.
  3.13. Điện cực đất tự nhiên (Natural earth electrode)
  Các bộ phận có tính dẫn điện của đường ống, nhà và công trình dưới đất tiếp xúc chặt chẽ với đất và được tận dụng làm điện cực đất.
  3.14. Điện trở của điện cực đất (Earth electrode resistance)
  Điện trở của một điện cực đất đối với đất. Điện cực đất ở đây được hiểu theo 3.10.
  3.15. Thanh cái hoặc đầu cực nối đất chính (Main earthing bar or terminal)
  Thanh cái hoặc đầu cực nối đất của một nguồn cấp điện hoặc của một mạng điện có liên quan, dùng để nối tất cả các loại dây bảo vệ kể cả dây nối đẳng thế chính, dây nối đất chức năng nếu có, của nguồn hoặc mạng điện đó với điện cực đất.
  Thanh cái hoặc đầu cực nối đất chính thường đặt trong hộp phân bố đất (earth dispatcher) hay còn gọi là hộp chia đất (earth divider).
  3.16. Dây bảo vệ (Protective conductor)
  Dây dẫn dùng để bảo vệ chống điện giật và dùng để nối một số trong các bộ phận sau đây lại với nhau:
  • Bộ phận có tính dẫn điện để hở;
  • Bộ phận có tính dẫn điện đứng rời;
  • Thanh cái hoặc đầu cực nối đất;
  • Điện cực đất;
  • Điểm nối đất của nguồn điện, hoặc một điểm trung tính nhân tạo.
  Dây bảo vệ là tên gọi chung của các loại dây sau đây:
  • Dây bảo vệ mạch;
  • Dây nối đẳng thế chính;
  • Dây nối đẳng thế bổ sung;
  • Trục nối đất;
  • Dây nối đất chính.
  3.17. Dây bảo vệ mạch (Circuit protective conductor)
  Dây bảo vệ nối các bộ phận có tính dẫn điện để hở của một thiết bị điện với thanh cái hoặc đầu cực nối đất của tủ cấp điện cho thiết bị điện đó hoặc với một trục nối đất xuất phát từ tủ đó.
  3.18. Dây nối đẳng thế chính (Main equipotential bonding conductor)
  Dây bảo vệ nối đẳng thế cho các đường ống cái kim loại trong công trình công nghiệp.
  3.19. Dây nối đẳng thế bổ sung (Supplementary equipotential bonding conductor)
  Dây bảo vệ nối đẳng thế cho các bộ phận có tính dẫn điện đứng rời.
  3.20. Trục nối đất (Common earthing conductor)
  Dây nối đất có một hoặc hai đầu nối với thanh cái nối đất chính hoặc với lưới điện cực đất và đi dọc theo các dãy tủ bảng điện, thiết bị công nghệ, kết cấu thép của nhà xưởng để cho nối vào bản thân nó các dây nối đất của các đối tượng cần nối đất vừa kể.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.