Tiêu chuẩn quốc gia 9345-2012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9345:2012

  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM


  Concrete and reinforced concrete structures - Guide on technical measures for prevention of cracks occurred under the action of hot humid climate​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9345-2012-kết-cấu-bê-tông-và-bê-tông-cốt-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9345:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 313:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9345:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM


  Concrete and reinforced concrete structures - Guide on technical measures for prevention of cracks occurred under the action of hot humid climate​
  1. Phạm vi áp dụng
  Hướng dẫn này áp dụng cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thông thường, có diện tích mặt thoáng lớn, được thi công theo công nghệ thông thường và làm việc trong điều kiện tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu nóng ẩm, nhằm hạn chế nứt mặt bê tông hoặc nứt kết cấu trong quá trình đóng rắn và sử dụng.
  Đối với kết cấu bê tông khối lớn, biện pháp đảm bảo chống nứt do nhiệt thủy hóa của xi măng được thực hiện theo quy định riêng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 5574:1991, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 5718:1993, Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
  • TCVN 8828:2001, Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Bảo dưỡng ban đầu (Initial curing)
  Giai đoạn phủ ẩm sau khi hoàn thiện bề mặt kết cấu để hạn chế nước trong bê tông bay hơi. Tránh những tác động cơ học trong giai đoạn này.
  3.2 Bảo dưỡng tiếp theo (Subsequent curing)
  Giai đoạn tưới nước giữ ẩm liên tục cho tới khi kết thúc bảo dưỡng.
  3.3 Biến dạng mềm (Plastic shrinkage)
  Tính chất của bê tông thay đổi kích thước hình học (co hoặc nở) khi chưa có cường độ.
  3.4 Biến dạng cứng (Drying shrinkage)
  Tính chất của bê tông thay đổi kích thước hình học khi đã có cường độ.
  3.5 Cường độ bảo dưỡng tới hạn (Critical curing strength)
  Cường độ của bê tông tại thời điểm cho phép ngừng quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
  3.6 Khe co dãn nhiệt ẩm (Hot-humid deformation joint)
  Vị trí chia cắt kết cấu bê tông thành các phần nhỏ hơn để bê tông có thể co nở theo thời tiết nóng ẩm.
  3.7 Khe dãn (Expansion joint)
  Khe co dãn nhiệt ẩm cho phép chuyển dịch đầu mút bê tông tại khe.
  3.8 Khe co (Contraction joint)
  Khe co dãn nhiệt ẩm không cho phép dịch chuyển bê tông tại khe. Tại đây bê tông có thể xuất hiện vết nứt do bị co.
  4. Yêu cầu chống nứt đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
  Kết cấu không được có vết nứt bề mặt trong những giờ đầu đóng rắn (sau từ 3 h đến 8 h).
  Kết cấu không được có các vết nứt (ở đây là các vết đứt) do bị biến dạng theo thời tiết trong quá trình đóng rắn vượt quá giới hạn quy định của TCVN 5574:1991.
  5. Quy trình thi công chống nứt mặt bê tông
  5.1 Nguyên tắc chung
  Đơn vị thi công cần có biện pháp thi công bê tông cụ thể nhằm tránh nứt mặt bê tông trong những giờ đầu đóng rắn và tránh nứt kết cấu bê tông cốt thép trong quá trình đóng rắn tiếp theo dưới tác động trực tiếp của khí hậu nóng ẩm, đặc biệt vào những mùa khí hậu khô nóng, có bức xạ mặt trời cao.
  Cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn nước tưới và các vật liệu phủ mặt trước lúc thi công để bảo dưỡng ẩm bê tông.
  Cần duy trì chế độ bảo dưỡng ẩm bê tông theo TCVN 8828:2011.
  Quy trình thi công phòng chống nứt mặt bê tông bao gồm các bước từ 5.2 đến 5.5 dưới đây.
  5.2 Thiết kế thành phần bê tông
  5.2.1 Thành phần bê tông phải được thiết kế tại các phòng thí nghiệm có chức năng được công nhận. Phương pháp thiết kế có thể tham khảo "Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế thành phần bê tông các loại: do Bộ Xây dựng ban hành (Quyết định 778/1998 QĐ - BXD ngày 5/9/1998).
  5.2.2 Thành phần bê tông cần được thiết kế với thể tích hồ xi măng (Vh) trong 1 m3 bê tông là thấp nhất để hạn chế thành phần co nở trong bê tông. Thể tích hồ xi măng (Vh) tính bằng lít, được xác định theo công thức:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.