Tiêu chuẩn quốc gia 9328-2012 máy làm đất kích thước quay vòng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9328:2012

  MÁY LÀM ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC QUAY VÒNG CỦA MÁY BÁNH LỐP


  Earth-moving machinery - Methods for determining the turning dimensions of wheeled machines​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9328-2012-máy-làm-đất-kích-thước-quay-vòng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9328:2012 được soát xét từ TCXDVN 280:2002 theo ISO 7457:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9328:2012 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  MÁY LÀM ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC QUAY VÒNG CỦA MÁY BÁNH LỐP


  Earth-moving machinery - Methods for determining the turning dimensions of wheeled machines​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định bán kính quay vòng, đường kính quay vòng, đường kính bao của máy cũng như các đường kính bao của lốp phía bên ngoài và lốp phía bên trong do máy làm đất bánh lốp cùng thiết bị phụ trợ và bộ phận công tác lắp kèm tạo ra trong mặt phẳng nằm ngang khi quay vòng.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại máy làm đất bánh lốp có cơ cấu lái, không phụ thuộc vào kiểu điều khiển lái được sử dụng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi.
  • ISO 6165:1987, Earth-moving machinery - Basic types - Vocabulary.
  • ISO 7457:1997, Earth-moving machinery - Determination of turning dimensions of wheeled machines.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Tâm quay vòng (Turning centre)
  Điểm mà khi quay vòng với bán kính không đổi được thực hiện quanh nó (xem Hình 1).
  3.2. Đường kính quay vòng (Turning diameter)
  Đường kính của đường tròn lớn nhất, được vạch ra bởi đường tâm của vùng tiếp xúc giữa lốp với bề mặt bãi thử khi máy quay vòng hết cỡ có thể theo các điều kiện thử nghiệm (xem 7), hoặc được xác định bằng tính toán như đối với máy xúc lật lái được nhờ quay trượt bánh xe (xem Hình 1).
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9328-2012-máy-làm-đất-kích-thước-quay-vòng-1.jpg
  CHÚ DẪN:
  a) Máy lái được nhờ quay trượt bánh xe
  b) Các máy bánh lốp khác
  D Đường kính quay vòng
  D1 Đường kính bao của lốp phía bên ngoài
  D2 Đường kính bao của lốp phía bên trong
  D3 Đường kính bao của máy khi quay vòng
  O Tâm quay vòng
  1 Xem hình 2
  2 Điểm phía ngoài cùng của máy cùng thiết bị công tác lắp kèm
  Hình 1 - Các đường kính quay vòng và các đường kính có liên quan
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9328-2012-máy-làm-đất-kích-thước-quay-vòng-2.jpg
  CHÚ DẪN:
  D Đường kính quay vòng
  D1 Đường kính bao của lốp phía bên ngoài khi quay vòng
  D2 Đường kính bao của lốp phí bên trong khi quay vòng
  O Tâm quay vòng
  L Chiều rộng vùng chất tải của lốp
  1 Điểm ngoài cùng của vùng chịu tải của lốp, được chiếu lên mặt bằng bãi thử để tạo đường bao của lốp
  Hình 2 - Đường kính bao của lốp khi quay vòng

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.