Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 8809 : 2011

  MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP NHỰA NÓNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specification for Construction and Acceptance of The Penetration Macadam Layer using the Asphalt Cement​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8809-2011-mặt-đường-đá-dăm-thấm-nhập-nhựa-nóng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8809 : 2011 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 8809 : 2011 thay thế tiêu chuẩn ngành 22TCN 270-2001.
  TCVN 8809 : 2011 được chuyển đổi từ 22TCN 270-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP NHỰA NÓNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specification for Construction and Acceptance of The Penetration Macadam Layer using the Asphalt Cement​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, khôi phục, gia cường mặt đường ô tô, bến bãi bằng lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nhẹ, khi dùng nhựa đường đặc đun nóng đến nhiệt độ thi công yêu cầu.
  1.2. Lớp đá dăm thấm nhập nhựa nóng dùng cho lớp mặt đường cấp cao thứ yếu A2; có thể dùng làm lớp mặt đường trong giai đoạn đầu khi "phân kỳ đầu tư xây dựng mặt đường"; chỉ nên sử dụng ở nơi không có điều kiện thi công lớp hỗn hợp đá trộn nhựa nóng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng Tiêu chuẩn này.
  Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 7493:2005 Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật
  • TCVN 7504:2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ dính bám với đá
  • TCVN 7572-8:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
  • TCVN 7572-10:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc
  • TCVN 7572-12:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy máy mài mòn va đập Los Angeles
  • TCVN 7572-13:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn
  • TCVN 7572-17:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa
  • 22TCN 277-01 (*) Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
  • 22TCN 16-79 (*) Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3 mét
  • TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
  • 22TCN 354-06 (*) Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
  Tiêu chuẩn (*): là các tiêu chuẩn ngành đang được chuyển đổi sang TCVN
  3. Thuật ngữ và Định nghĩa
  3.1. Lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng: Lớp mặt đường được hình thành bằng đá dăm có kích cỡ chuẩn được rải và lu lèn đến một mức độ nhất định, được phun tưới nhựa đặc đã đun nóng đến nhiệt độ quy định thấm nhập hết cả chiều dày của lớp đá, sau đó rải đá chèn và lu lèn chặt.
  3.2. Đá dăm cơ bản: Đá dăm có cỡ hạt lớn nhất danh định (D) được dùng cho lớp đá dăm thấm nhập nhựa.
  3.3. Lớp đá dăm thấm nhập nhẹ: Lớp đá dăm thấm nhập nhựa có chiều dày từ 4,5 cm đến 6 cm, đá dăm cơ bản cỡ (19/37,5) mm.
  3.4. Cỡ hạt lớn nhất danh định (D): Cỡ hạt có đường kính quy ước lớn nhất, cỡ hạt này nhỏ hơn cỡ hạt lớn nhất tuyệt đối.
  3.5. Cỡ hạt nhỏ nhất danh định (d): Cỡ hạt có đường kính quy ước nhỏ nhất, cỡ hạt này lớn hơn cỡ hạt nhỏ nhất tuyệt đối.
  4. Quy định chung
  4.1. Lớp đá dăm thấm nhập nhựa nóng chỉ được thi công khi thời tiết nắng ráo, nhiệt độ không khí lớn hơn hoặc bằng 15oC.
  4.2. Chỉ được thi công lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng trên lớp móng đã được nghiệm thu theo các quy định hiện hành.
  4.3. Đối với mặt đường cũ, trước khi thi công lớp đá dăm thấm nhập nhựa nóng, phải vá ổ gà, sửa chữa để khôi phục hình dạng trắc ngang và độ bằng phẳng.
  5. Yêu cầu đối với vật liệu. Đá - Nhựa đường
  5.1. Đá
  5.1.1. Đá dăm cơ bản và đá chèn dùng làm lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng phải được xay ra từ đá tảng, đá núi.
  5.1.2. Không được dùng đá xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét.
  5.1.3. Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm và đá chèn xay ra từ các loại đá gốc nói trên phải thỏa mãn các quy định trong Bảng 1.
  Bảng 1 - Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm và đá chèn dùng trong lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.