Tiêu chuẩn quốc gia 8785-5-2011 sơn bảo vệ kim loại phương pháp thử

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8785-5:2011

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM BỤI (SAU KHI RỬA NƯỚC)


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 5: Degree of dirt retention (after washing)​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8785-5-2011-sơn-và-lớp-phủ-bảo-vệ-kim-loại-phương-pháp-thử.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8785-5:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8785-5:2011 do Viện khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 8785, Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần:
  • TCVN 8785-1:2011, Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên
  • TCVN 8785-2:2011, Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan.
  • TCVN 8785-3:2011, Phần 3: Xác định độ mất màu.
  • TCVN 8785-4:2011, Phần 4: Xác định độ tích bụi.
  • TCVN 8785-5:2011, Phần 5: Xác định độ tích bụi (sau khi rửa nước).
  • TCVN 8785-6:2011, Phần 6: Xác định độ thay đổi độ bóng.
  • TCVN 8785-7:2011, Phần 7: Xác định độ mài mòn.
  • TCVN 8785-8:2011, Phần 8: Xác định độ rạn nứt.
  • TCVN 8785-9:2011, Phần 9: Xác định độ đứt gãy.
  • TCVN 8785-10:2011, Phần 10: Xác định độ phồng rộp.
  • TCVN 8785-11:2011, Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc.
  • TCVN 8785-12:2011, Phần 12: Xác định độ phấn hóa.
  • TCVN 8785-13:2011, Phần 13: Xác định độ thay đổi màu.
  • TCVN 8785-14:2011, Phần 14: Xác định mức độ phát triển của nấm và tảo.

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM BỤI (SAU KHI RỬA NƯỚC)


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 5: Degree of dirt retention (after washing)​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp xác định bụi hoặc chất lạ có mặt trên màng sơn sau khi thử nghiệm khí quyển, không thể rửa trôi bằng nước không chứa các tác nhân tẩy rửa hóa học.
  CHÚ THÍCH 1: Thử nghiệm này có thể thực hiện trên tấm mẫu như sử dụng ở TCVN 8785-2:2011.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8785-1:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên.
  • TCVN 8785-2:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan.
  3 Nguyên tắc
  Một phần của tấm mẫu được rửa nhẹ, kiểm tra phần màng sơn sau khi rửa trong điều kiện quan sát quy định, và đánh giá sự có mặt của bụi và chất lạ ứng với các bậc chia quy định.
  4 Thiết bị, dụng cụ và vật liệu
  4.1 Chổi sợi bông
  4.2 Nước sạch rửa tấm mẫu.
  CHÚ THÍCH 2: Nếu tấm mẫu đã được rửa trong quy trình của một thử nghiệm khác thì không cần chổi sợi bông và nước rửa.
  5 Môi trường quan sát
  Việc kiểm tra màng sơn tốt nhất được thực hiện trong phòng thí nghiệm có cường độ chiếu sáng ít nhất là 500 lx, tránh các tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Ngoài ra, việc quan sát phải được thực hiện trên bề mặt nền trung tính theo TCVN 8785-1:2011.
  6 Cách tiến hành
  a) Chuẩn bị mẫu: Mẫu được chuẩn bị theo tiêu chuẩn TCVN 8785-1:2011.
  b) Nếu trước đó tấm mẫu chưa được rửa thì rửa một phần diện tích màng sơn (không quá 50% toàn bộ diện tích mẫu) bằng cách dùng sợi bông lau nhẹ dưới dòng nước chảy để loại bỏ bụi và phấn bám lỏng lẻo, sau đó làm khô dưới điều kiện môi trường.
  CHÚ THÍCH 3: Cần lưu giữ thường xuyên dấu hiệu để nhận dạng phần màng sơn đã được rửa. Điều này đặc biệt quan trọng nếu như vật mẫu tiếp tục được phơi cho chu kỳ thử nghiệm tiếp theo thì việc rửa mẫu chỉ thực hiện trên phần màng sơn đã đánh dấu.
  c) Đặt tấm mẫu thử nghiệm trong môi trường quan sát sao cho trong suốt quá trình kiểm tra bằng mắt, góc quan sát ổn định với mặt phẳng tấm thử nghiệm.
  d) Xác định sự có mặt của bụi và các chất lạ trên màng sơn và đánh giá bằng số tương ứng với bậc thang chia đưa ra ở Bảng 1.
  e) Nếu cần, gắn mẫu trở lại giá để thực hiện các thử nghiệm tiếp theo.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.