Tiêu chuẩn quốc gia 8785-14-2011 xác định độ phát triển của mấn và tảo

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8785-14:2011

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - PHẦN 14: XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM VÀ TẢO


  Paint and coating for metal protection - Method of tests - Exposed to weathering conditions - Part 14: Degree of fungal or algal growth​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8785-14-2011-sơn-và-lớp-phủ-bảo-vệ-kim-loại-phương-pháp-thử.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8785-14:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8785-14:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 8785, Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần:
  • TCVN 8785-1:2011, Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên
  • TCVN 8785-2:2011, Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan
  • TCVN 8785-3:2011, Phần 3: Xác định độ mất màu
  • TCVN 8785-4:2011, Phần 4: Xác định độ tích bụi
  • TCVN 8785-5:2011, Phần 5: Xác định độ tích bụi (sau khi rửa nước)
  • TCVN 8785-6:2011, Phần 6: Xác định độ thay đổi độ bóng
  • TCVN 8785-7:2011, Phần 7: Xác định độ mài mòn
  • TCVN 8785-8:2011, Phần 8: Xác định độ rạn nứt
  • TCVN 8785-9:2011, Phần 9: Xác định độ đứt gãy
  • TCVN 8785-10:2011, Phần 10: Xác định độ phồng rộp
  • TCVN 8785-11:2011, Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc
  • TCVN 8785-12:2011, Phần 12: Xác định độ phân hóa
  • TCVN 8785-13:2011, Phần 13: Xác định độ thay đổi màu
  • TCVN 8785-14:2011, Phần 14: Xác định mức độ phát triển của nấm và tảo

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - PHẦN 14: XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM VÀ TẢO


  Paint and coating for metal protection - Method of tests - Exposed to weathering conditions - Part 14: Degree of fungal or algal growth​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra hai phương pháp xác định độ phát triển của nấm và tảo trên màng sơn sau khi thử nghiệm tự nhiên.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8785-1:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên - Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên.
  • ISO 4628-1, Paint and varnishes - Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of intensity quantity and size of common types of defect - Part 1: General principles and rating schemes (Sơn và véc ni - đánh giá sự xuống cấp của lớp sơn phủ - Tên gọi các dạng khuyết tật phổ biến theo mức độ, khối lượng và kích cỡ).
  • ASTM D 3274, Standard Test Method for Evaluating Degree of Surface Disfigurement of Paint Films by Fungal or Algal Growth, or Soil and Dirt Accumulation (Phương pháp đánh giá mức độ phát triển của nấm, tảo, đất và tích lũy bụi bẩn)
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  3.1. Sự phát triển của tảo (Degree of algal growth)
  Một lớp vô định hình với nhiều loại vi sinh vật quang hợp, và lớp này có thể chuyển từ màu xanh lá cây sang màu nâu.
  3.2. Sự phát triển của nấm (Degree of fungal growth)
  Một lớp phủ bởi các vi sinh vật không quang hợp bao gồm bào tử, sợi nấm hoặc cả hai được đặc trưng bởi cấu trúc phân nhánh dạng sợi.
  4. Nguyên tắc
  Sự có mặt của nấm và tảo trên màng sơn thử nghiệm được nhận dạng bằng thử nghiệm đánh dấu NaOCl (natri hypochloride) và mức độ phát triển của chúng được đánh giá bằng cách đối chiếu với biểu đồ mẫu chuẩn.
  CHÚ THÍCH 1:
  1. Hệ đánh giá ISO 4628-1 và hình mẫu chuẩn ASTM D 3274 được chấp nhận.
  2. Sử dụng máy quan sát với độ phóng đại 10 lần cho phép phân biệt bào tử nấm, sợi nấm và bụi bẩn.
  5. Thiết bị, dụng cụ và vật liệu
  5.1. Bàn chải sợi bông.
  5.2. Ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm: Có khả năng nhỏ 1 mL trên bề mặt.
  5.3. Mẫu chuẩn đồ họa (Hình 1).
  5.4. Dung dịch natri hypoclhoride (NaOCl): Để rửa tấm mẫu thử nghiệm, chứa khoảng 3 % đến 6 % lượng chlor được dùng.
  6. Môi trường quan sát
  Việc kiểm tra sơn tốt hơn hết phải thực hiện trong phòng thí nghiệm, tránh các tia sáng mặt trời chiếu trực tiếp, có cường độ chiếu sáng tối thiểu là 500 lx.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.