Tiêu chuẩn quốc gia 8774-2012 an toàn thi công cầu

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8774 : 2012

  AN TOÀN THI CÔNG CẦU


  Safe work for bridge construction​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8774-2012-an-toàn-thi-công-cầu.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8774 : 2012 do Bộ Giao thông Vận tải biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  AN TOÀN THI CÔNG CẦU


  Safe work for bridge construction​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi công tác trong thi công các loại cầu đường sắt, đường bộ, cầu trong Đô thị và các công trình thi công dưới nước khác trong quá trình xây dựng mới, khôi phục, sửa chữa, duy tu nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và an toàn lao động.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 7447-4-41 : 2010 (IEC 60364-4-41 : 2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4 – 41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật.
  • TCVN 3890-2009, Phương tiện PCCC cho nhà và công trình.
  • TCXDVN 296 : 2004, Giàn dáo – Các yêu cầu về an toàn.
  • TCVN 6156 : 1996, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử.
  • TCVN 4245 : 1996, Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen.
  • TCVN 5585 : 1991, Công tác lặn. Yêu cầu an toàn.
  • TCVN 4744-1989, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.
  • TCVN 4431 : 1987, Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật.
  • TCVN 3146 : 1986, Công tác hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
  • TCVN 4086 : 1985, An toàn điện trong xây dựng.
  • TCVN 2292 : 1978, Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
  • TCVN 2293 : 1978, Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.
  • 22TCN 200-1989, Quy trình thiết kế các công trình và kết cấu phụ tạm xây dựng cầu.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  3.1. An toàn kĩ thuật (technical safety)
  Điều kiện kĩ thuật của thiết bị, quy trình thi công đảm bảo tình trạng an toàn trong thi công cầu.
  3.2. An toàn lao động (work safety)
  Tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm trong thi công cầu.
  3.3. An toàn của quy trình thi công (safety of construction process)
  Tính chất của quy trình thi công đảm bảo được tình trạng an toàn khi thực hiện các bước và yêu cầu thi công đã xác định trong thời gian quy định.
  3.4. An toàn của thiết bị thi công (safety for construction equipment)
  Tính chất của thiết bị đảm bảo được tình trạng an toàn khi thực hiện các chức năng đã quy định trong điều kiện xác định và trong thời gian quy định của quá trình thi công cầu.
  3.5. Bảo hộ lao động (labour protection)
  Hệ thống các văn bản pháp luật và các biện pháp tương ứng về tổ chức, kỹ thuật và vệ sinh, nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và khả năng lao động của con người trong thi công cầu.
  3.6. Dây an toàn (seat belt)
  Dây mềm buộc vào đai ngang lưng người hoặc dụng cụ lao động, đầu giữ buộc vào điểm cố định hoặc dây bảo hộ.
  3.7. Dây bảo hộ (dây thoát hiểm, dây cứu nạn) (lifeline)
  Dây thẳng đứng từ một móc neo cố định độc lập với sàn công tác và các dây neo, dùng để treo hoặc móc các dây an toàn.
  3.8. Điện kiện lao động (working conditions)
  Tổng thể các yếu tố về kinh tế, xã hội, tổ chức, kỹ thuật, tự nhiên, thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình lao động sản xuất.
  3.9. Đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là đơn vị kiểm định) (checking agency)
  Là tổ chức có đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo các điều kiện theo quy định.
  3.10. Giàn dáo (scaffolding)
  Một hệ thống kết cấu tạm thời đặt trên nền vững hoặc có thể treo hoặc neo, tựa vào công trình để tạo ra nơi làm việc cho công nhân tại các vị trí cao so với mặt đất hoặc mặt sàn cố định.
  3.11. Kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là kiểm định) (checking)
  Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động tương ứng.
  3.12. Kỹ thuật an toàn (proceduce safety)
  Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm trong thi công cầu đối với người lao động.
  3.13. Phương tiện phòng cháy chữa cháy (fire protection facilities)
  Gồm các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ, phương tiện thô sơ chuyên dụng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.
  3.14. Sàn công tác (working platform)
  Sàn cho công nhân đứng, làm việc và xếp vật liệu tại các vị trí yêu cầu.
  3.15. Yêu cầu an toàn lao động (working safety requipment)
  Các yêu cầu cần thực hiện nhằm đảm bảo an toàn lao động.
  3.16. Yếu tố nguy hiểm trong thi công cầu (dangerous factors on bridge construction)
  Yếu tố có tác động gây chấn thương cho người lao động trong quá trình thi công cầu.
  4. Quy định chung
  4.1. Công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn
  Công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn được tiến hành song song với công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công. Nội dung có đề cập đến những biện pháp cơ bản sau đây:
  • Biện pháp bảo đảm an toàn thi công trong quá trình xây lắp. Bảo đảm an toàn đi lại, giao thông vận chuyển trên công trường, chú trọng các tuyến đường giao nhau, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước.
  • Biện pháp đề phòng tai nạn điện trên công trường. Thực hiện nối đất cho các máy móc thiết bị điện, sử dụng các thiết bị điện tự động an toàn trên máy hàn điện; rào ngăn, treo biển báo những nơi nguy hiểm. Làm hệ thống chống sét trên các công trường, đặc biệt các công trường có chiều cao lớn.
  • Biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ chung trên công trường và những nơi dễ phát sinh cháy. Xây dựng nhà cửa, kho tàng, nơi chứa nhiên liệu theo đúng nội quy phòng cháy.
  • Thiết kế các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn môi trường (ô nhiễm bụi, tiếng ồn, chất thải, nguồn nước), an toàn đối với các công trình lân cận, an toàn đối với công trình chính khi thực hiện sửa chữa, duy tu. Biện pháp đảm bảo vệ sinh lao động và vệ sinh công nghiệp trên công trường.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.