Tiêu chuẩn quốc gia 8268-2017 phòng chống mối cho công trình

 1. TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 8268:2017

  BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHÓNG MÓI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐANG SỬ DỤNG


  Proctection of building —Termite freatment and prevention for existing buildings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8268-2017-phòng-chống-mối-cho-công-trình.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8268:2017 thay thế TCVN 8268:2009.
  TOVN 8268:2017 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẳn Đo lường Chất lượng thẫm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TIỂU CHUẨN QUỐC GIÁ
  TCVN 8268:2017
  Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng
  Protection of building — Termite treatment and prevention for existing buildings​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với những biện pháp diệt và phòng chốn mối cho công trình xây dựng đang sử dụng có chứa đựng, lưu trữ hoặc dùng các vật liệu có thê bị mối phá hại (xen-lu-lô, chất dẻo tổng hợp...) làm kết cầu.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc diệt và phòng chống các giống mối hại công trình xây dựn như: Mối gỗ ẩm (điển hình là Coptoterrnes), mối gỗ khô (điển hình là Cryptotermes), mối đất (điển hinh là Odontotermes, Macrotermes, Globitermes, Microtermes và Microcerotermes).
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê, đập và cây trồng.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
  TCVN 7958:2017, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
  TCVN 8479:2010, Công trình đê, đập — Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẳn hoạ và xử lý môi gây hại.
  TCVN 8227:2009, Mối gây hại công trình đê, đập — Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại.
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng những thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7958:2017, TCVN 8227:2009 và có thêm các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Công trình xây dựng đang sử dụng (existing building)
  Công trình dạng nhà đang được sử dụng.
  3.2 Tỏ mối (Termite nest)
  Cấu trúc do mối tạo nên để làm nơi cư trú, kiếm ăn, sinh sản và phát triển.
  3.3 Quản tộc mối (Termite colony)
  Toàn bộ các cá thể mối sống trong một tổ, bao gồm mỗi chúa, mối vua, mỗi cánh, mối lính, mối thợ và mỗi non. „
  3.4 Mói gỗ ảm (Damp wood termite)
  Các loài mối có khả năng làm tổ trong gỗ hoặc trong đất hoặc khoang rỗng của công trình, nơi làm tổ có thể khác biệt với nơi mối kiếm ăn và tổ luôn có đường liên hệ với nguồn nước.
  3.5 Mối gỗ khô (Dry wood termite)
  Các loài mới làm tổ trong gỗ, giấy và tổ không có đường liên hệ với nguồn nước. Chúng kiếm ăn tại nơi làm tổ và đùn phân như cát qua lỗ tô trong gỗ.
  3.6 Mối đất (Soil termite; Termitidae)
  Các loài mối thường làm tổ trong đất, trên mặt đất hoặc treo trên cây và tổ luôn có đường liên hệ với đất và nguồn nước.
  3.7 Bả mối (Termite bait)
  TCVN 8268:2017
  Hỗn hợp gồm hai thành phần chính: thức ăn ưa thích của mối và chất độc tác động chậm gây chết mối.
  3.8 Thuốc diệt mối lây nhiễm (Exterminating termiticide)
  Hợp chất hoá học hoặc chế phẩm vi sinh không gây ngộ độc cấp tính cho mối, chuyên dùng để diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm qua tiếp xúc giữa các cá thể mối trong quản tộc.
  4 Phân loại yêu cầu diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng 4.1 Yêu cầu diệt và phòng chống mối cho công trình
  Yêu cầu diệt và phỏng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng được xác định bằng điểm dựa theo các tiêu chí được nêu trong bảng 4.1.
  Bảng 4.1. Bảng tính điểm xác định mức độ cần diệt và phòng chống mối
  Tiêu chỉ
  Số điểm
  Nhóm mỗi gây hại
  Nhóm mỗi gỗ âm: 6 điểm
  Nhóm mỗi gỗ khô: 4 điểm
  Nhóm mỗi đất: 2 điểm
  Kết câu gỗ trong công trình
  Có kết câu chịu lực bằng gỗ: 6 điểm
  Có kết câu bằng gỗ Tưng không phải là các kết cấu chịu lực: 4 điểm
  Không có kết câu bằng gỗ: 2 điểm
  Hiện vật, tài liệu lưu trữ trong công trình
  Hiện vật, tài liệu là di tích, tài liệu trong kho lưu trữ, thư viện hoặc các thành phẩm quý hiếm có chứa xen-lu- lô cần được bảo quản lâu dài: 6 điểm
  Hiện vật, tài liệu được quy định cần được bảo quản lưu trữ có thời hạn (theo quy định của nhà nước): 4 điểm
  Hiện vật, tài liệu thông thường được bảo quản lưu trữ không quy định thời hạn: 2 điểm
  Hệ thông cáp điện, thông tin trong công trình

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.