Tiêu chuẩn quốc gia 8163-2009 thép cốt bê tông mối nối bằng ống ren

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 8163 : 2009

  THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN


  Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8163-2009-thép-cốt-bê-tông-mối-nối-bằng-ống-ren.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8163 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN


  Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, ống ren dùng để nối thép cốt và mối nối thép cốt bê tông bằng ống ren trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
  Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nối thép cốt bê tông bằng ống ren trụ theo phương pháp cán ren trực tiếp.
  Ống nối quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng cho các mối nối khác trong kết cấu xây dựng.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 1651-1 : 2008, Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
  • TCVN 1651-2 : 2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.
  • TCVN 1916 : 1995, Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.
  3 Thuật ngữ, định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Nối thép cốt bê tông bằng ống ren (coupler rebar splice)
  Sử dụng một ống ren chuyên dụng bằng thép, có ren ở bên trong để liên kết hai thanh thép cốt đã được tạo ren trước ở đầu.
  3.2 Mối nối thép cốt bê tông bằng ống ren trụ theo phương pháp cán ren trực tiếp
  (splice the straight threaded rolling rebar by coupler)
  Loại liên kết thép cốt bằng cách gia công tạo ren trụ trên đầu hai thanh thép cốt khác nhau bằng phương pháp cán ren trực tiếp, sau đó dùng ống ren để nối lại.
  3.3 Phương pháp cán ren trực tiếp (straight threaded rolling)
  Phương pháp gia công ren ở đầu bằng cách gọt bỏ phần gân dọc và gân ngang của thanh thép cốt trước khi cán ren trên thiết bị tạo ren chuyên dụng. Trong quá trình cán ren hoàn toàn không tạo phoi.
  3.4 Ống ren (coupler)
  Loại ống nối chuyên dụng có ren trong hình trụ, sử dụng để nối hai đầu ren thép cốt.
  3.5 Đầu ren (threaded rebar)
  Phần đầu của thanh thép cốt được gia công tạo ren hình trụ.
  3.6 Mũ khóa (washer)
  Một đoạn ống nối có ren trong hình trụ, dùng để khóa chặt vị trí tương đối của ống ren với đầu ren.
  4 Ký hiệu
  Các ký hiệu sử dụng trong tiêu chuẩn này được liệt kê trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.
  kstuankiet, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.