Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-7-2011 yêu cầu cụ thể đối với súng phun

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-7 : 2011

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI SÚNG PHUN CHẤT LỎNG KHÔNG CHÁY


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-7-2011-dụng-cụ-điện-phần-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-súng-phun.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-7:2011 tương đương có sửa đổi với IEC 60745-2-7:1989;
  TCVN 7996-2-7:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bố cục TCVN 7996-2-7 : 2011 có một số sửa đổi so với IEC 60745-2-7 : 1989 như sau:
  Bổ sung thêm một số điều.
  • Điều 2 Tài liệu viện dẫn
  • Điều 16 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch điện liên quan
  • Điều 31 Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự
  Bỏ đi một số điều:
  • Điều 5 Thông số đặc trưng
  • Điều 13 Triệt nhiễu phát thanh và phát hình
  Nội dung các điều khác được giữ nguyên không thay đổi.
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vận ren có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.
  • TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy.
  • TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với sung phun chất lỏng không cháy
  • TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có để nghiêng và máy cưa có lưỡi xoay được)
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.
  • TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
  • TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
  • TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước.
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -3: Particular requirements for grinders, polishers and disk – type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -16: Particular requirements for tackers
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -17: Particular requirements for routers and trimmers
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -18: Particular requirements for strapping tools

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI SÚNG PHUN CHẤT LỎNG KHÔNG CHÁY


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  1.1. Thay thế:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho súng phun các chất lỏng không cháy có lắp động cơ trong bộ phận cầm tay.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  3.2.23. Thay thế:
  Tải bình thường là tải có được khi vận hành súng phun trong điều kiện sau:
  Súng phun có động cơ kiểu pittông được cho làm việc gián đoạn, mỗi chu kỳ mỗi một giai đoạn làm việc đủ dài để làm cạn bình chứa mà trước đó đã đổ đầy, và một giai đoạn nghỉ 5 min với súng phun được tắt nguồn. Súng phun được điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà chế tạo để đạt được công suất vào lớn nhất trong giai đoạn làm việc. Trước mỗi giai đoạn làm việc, bình chứa được đổ đầy nước chứa 2 % dầu có dạng nhũ tương.
  Súng phun có động cơ kiểu quay được cho làm việc liên tục bình chứa rỗng, những ống và đầu phun được gắn như trong sử dụng bình thường.
  CHÚ THÍCH: Tải bình thường dựa vào điện áp danh định hoặc giới hạn trên của dải điện áp danh định.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.