Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-6-2011 yêu cầu cụ thể đối với búa máy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-6: 2011
  IEC 60745-2-6: 2008

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-6: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÚA MÁY


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-6-2011-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-búa-máy.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-6:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-6:2008;
  TCVN 7996-2-6:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vận ren có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.
  • TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy.
  • TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với sung phun chất lỏng không cháy
  • TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có để nghiêng và máy cưa có lưỡi xoay được)
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.
  • TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
  • TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
  • TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước.
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -3: Particular requirements for grinders, polishers and disk – type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -16: Particular requirements for tackers
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -17: Particular requirements for routers and trimmers
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -18: Particular requirements for strapping tools

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-6: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÚA MÁY


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  Bổ sung:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho búa máy.
  Dụng cụ thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở búa kiểu đập và búa kiểu quay.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  3.101. Búa kiểu đập (percussion hammer)
  Dụng cụ có hệ thống đập lắp sẵn bên trong, người vận hành không tác động vào hệ thống này.
  3.102. Búa kiểu quay (rotary hammer)
  Dụng cụ có hệ thống đập lắp sẵn bên trong và có khả năng chuyển động quay, người vận hành không tác động vào hệ thống này.
  3.103. Búa kiểu quay có "chế độ chỉ khoan" (rotary hammer with "drill only mode")
  Búa kiểu quay chỉ có thể quay khi hệ thống đập đã được nhả khớp.
  4. Yêu cầu chung
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  6. Để trống
  7. Phân loại
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  8. Ghi nhãn và hướng dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  8.12.1.1. Bổ sung
  Cảnh báo an toàn khi sử dụng búa máy
  • Đeo phương tiện bảo vệ tai. Tiếng ồn có thể làm giảm thính lực.
  • Sử dụng (các) tay cầm phụ trợ, nếu tay cầm này được cung cấp cùng với búa máy. Mất kiểm soát có thể gây thương tích cho người.
  • Khi thực hiện thao tác mà phụ kiện cắt có thể chạm vào dây dẫn bị che khuất hoặc bản thân dây nguồn của búa, phải cầm búa tại các bề mặt cầm nắm được cách điện. Phụ kiện cắt chạm vào dây dẫn "mang điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại của búa "mang điện" và có thể gây điện giật cho người vận hành.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.