Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-5-2009 yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-5 : 2009
  IEC 60745-2-5 : 2006

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-5: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA ĐĨA


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-5-2009-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-máy-cưa-đĩa.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-5 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-5:2006;
  TCVN 7996-2-5 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1 - Yêu cầu chung.
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-1, Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-2, Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-5, Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn có các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-6, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers.
  • IEC 60745-2-7, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-7: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers.
  • IEC 60745-2-9, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-9: Particular requirements for tappers.
  • IEC 60745-2-11, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
  • IEC 60745-2-13, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular requirements for chain saws.
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears.
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-16: Particular requirements for tackers.
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers.
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular requirements for strapping tools
  • IEC 60745-2-19, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular requirements for jointers.
  • IEC 60745-2-20, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saws
  • IEC 60745-2-21, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners.

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-5: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA ĐĨA


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  1.1. Bổ sung:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại máy cưa đĩa. Trong tiêu chuẩn này máy cưa đĩa được gọi tắt là máy cưa. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy cưa sử dụng đĩa mài.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  Định nghĩa bổ sung:
  3.101. Máy cưa đĩa (circular saws)
  Dụng cụ được thiết kế để cắt các loại vật liệu khác nhau bằng lưỡi cưa quay tròn có răng cưa.
  3.102. Vùng mép cắt (cutting edge zone)
  Phần của lưỡi cưa trong vùng 20 % bán kính về phía ngoài.
  3.103. Tấm dẫn hướng (guide plate)
  Phần máy cưa tựa vào vật liệu cần cắt (xem Hình 113).
  3.104. Tấm chắn bảo vệ phía dưới (lower guard)
  Cơ cấu có thể dịch chuyển để che lưỡi cưa mà ở vị trí đậy lại hoặc nghỉ, thường nằm bên dưới tấm dẫn hướng.
  3.105. Tấm chắn bảo vệ phía trên (upper guard)
  Tấm che lưỡi cưa đặt cố định và/hoặc dịch chuyển được nằm bên trên tấm dẫn hướng.
  3.106. Dao tách mạch (riving knife)
  Chi tiết kim loại đặt trong mặt phẳng của lưỡi cưa để vật gia công không ôm sát vào phần phía sau lưỡi cưa.
  3.107. Máy cưa có tấm chắn bảo vệ kiểu xòe ra (saw with outer pendulum guard)
  Máy cưa loại có tấm chắn bảo vệ phía dưới xòe ra ngoài tấm chắn bảo vệ phía trên (xem Hình 101).
  3.108. Máy cưa có tấm chắn bảo vệ kiểu cụp vào (saw with inner pendulum guard)
  Máy cưa có tấm chắn bảo vệ phía dưới cụp vào trong tấm chắn bảo vệ phía trên (xem Hình 102).
  3.109. Máy cưa có tấm chắn bảo vệ kiểu trượt (saw with tow guard)
  Máy cưa có tấm chắn bảo vệ phía dưới trượt theo tấm chắn bảo vệ phía trên (xem Hình 103).
  3.110. Bật ngược lại (kickback)
  Phản lực đột ngột khi lưỡi cưa bị bó, kẹt hoặc chệch hướng, làm máy cưa mất điều khiển và bị nâng lên rồi văng ra khỏi vật gia công.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.