Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-21-2011 yêu cầu máy thông ống thoát nước

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-21:2011
  IEC 60745-2-21:2008

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-21: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THÔNG ỐNG THOÁT NƯỚC


  Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-21-2011-yêu-cầu-máy-thông-ống-thoát-nước.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-21:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-21:2008;
  TCVN 7996-2-21:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vận ren có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.
  • TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy.
  • TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với sung phun chất lỏng không cháy
  • TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có để nghiêng và máy cưa có lưỡi xoay được)
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.
  • TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
  • TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
  • TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước.
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -3: Particular requirements for grinders, polishers and disk – type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -16: Particular requirements for tackers
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -17: Particular requirements for routers and trimmers
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -18: Particular requirements for strapping toole

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-21: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THÔNG ỐNG THOÁT NƯỚC


  Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  Bổ sung:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy thông ống thoát nước.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  3.101. Máy thông ống thoát nước (drain cleaner)
  Dụng cụ dùng để thông các ống thoát nước bị tắt.
  4. Yêu cầu chung
  Áp dụng điều này ở Phần 1.
  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  6. Để trống
  7. Phân loại
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  8. Ghi nhãn và hướng dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  9. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  9.101. Cáp của máy thông ống thoát nước không được coi là bề mặt cầm nắm.
  10. Khởi động
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  11. Công suất vào và dòng điện
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  12. Phát nóng
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  13. Dòng điện rò
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  14. Khả năng chống ẩm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  15. Độ bền điện
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  16. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch điện liên quan
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  17. Độ bền
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  18. Hoạt động không bình thường
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  19. Nguy hiểm cơ học
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  19.4. Bổ sung
  Máy thông ống thoát nước phải được thiết kế sao cho chúng có thể đỡ được bằng hai tay trong khi sử dụng bình thường.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.