Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-2-2009 yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-2:2009
  IEC 60745-2-2:2008

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-2: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY VẶN REN VÀ MÁY VẶN REN CÓ CƠ CẤU ĐẬP


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-2-2009-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-máy-vặn-ren.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-2:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-2:2008;
  TCVN 7996-2-2:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1 - Yêu cầu chung.
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-1, Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-2, Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-5, Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn có các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-6, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers.
  • IEC 60745-2-7, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-7: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers.
  • IEC 60745-2-9, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-9: Particular requirements for tappers.
  • IEC 60745-2-11, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
  • IEC 60745-2-13, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular requirements for chain saws.
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears.
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-16: Particular requirements for tackers.
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers.
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular requirements for strapping tools
  • IEC 60745-2-19, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular requirements for jointers.
  • IEC 60745-2-20, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saws
  • IEC 60745-2-21, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners.

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-2: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY VẶN REN VÀ MÁY VẶN REN CÓ CƠ CẤU ĐẬP


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  Bổ sung:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  Định nghĩa bổ sung:
  3.101. Máy vặn ren (screwdriver)
  Dụng cụ được thiết kế để xiết chặt hoặc nới lỏng vít, đai ốc và các chi tiết tương tự và không trang bị cơ cấu đập nhưng có thể có cơ cấu đặt độ sâu hoặc đặt mô men hoặc phương tiện để tắt chuyển động quay.
  3.102 Máy vặn ren có cơ cấu đập (impact wrench)
  Dụng cụ được thiết kế để xiết chặt hoặc nới lỏng vít, đai ốc và các chi tiết tương tự và có trang bị cơ cấu vừa xoay vừa đập. Một số máy vặn ren có cơ cấu đập còn được trang bị phương tiện để đặt độ sâu và có thể có phương tiện để đặt mô men hoặc tắt chuyển động quay.
  4. Yêu cầu chung
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  6. Để trống
  7. Phân loại
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  8. Ghi nhãn và hướng dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  8.12.1.1. Bổ sung:
  • Khi thực hiện thao tác mà cơ cấu xiết có thể tiếp xúc với dây dẫn bị che khuất hoặc bản thân dây nguồn của máy vặn ren thì phải cầm máy vặn ren tại bằng các bề mặt được cách điện. Cơ cấu xiết tiếp xúc với dây dẫn "mang điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại của máy vặn ren mang điện và có thể gây điện giật cho người vận hành.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.