Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-19-2011 yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-19 : 2011
  IEC 60745-2-19 : 2010

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN PHẦN 2-19: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BÀO XOI


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular requirements for jointers​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-19-2011-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-máy-bào-xoi.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-19:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-19:2010;
  TCVN 7996-2-19:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vận ren có cơ cấu đập
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.
  • TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy.
  • TCVN 7996-2-7:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với sung phun chất lỏng không cháy
  • TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có để nghiêng và máy cưa có lưỡi xoay được)
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.
  • TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi
  • TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng
  • TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước.
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -3: Particular requirements for grinders, polishers and disk – type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -16: Particular requirements for tackers
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -17: Particular requirements for routers and trimmers
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2 -18: Particular requirements for strapping tools

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN PHẦN 2-19: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BÀO XOI


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular requirements for jointers​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng của Phần 1, ngoài ra:
  Bổ sung:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy bào xoi dùng để xoi gỗ hoặc vật liệu tương tự.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  3.101. Máy bào xoi (jointer)
  Dụng cụ có trang bị đĩa cắt được thiết kế để tạo khe hoặc rãnh.
  CHÚ THÍCH: Ví dụ về các kiểu máy bào xoi được thể hiện trên Hình 101.
  3.102. Đĩa cắt (disc cutter)
  Phụ kiện cắt kiểu quay có hướng ăn dao chính vuông góc với trục quay của nó, để gia công vật liệu gỗ hoặc vật liệu tương tự bằng cách loại bỏ vỏ bào, cắt đồng thời theo chu vi và cả hai bên. Đường kính của phụ kiện này lớn hơn nhiều so với chiều dày của nó.
  4. Yêu cầu chung
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  6. Để trống
  7. Phân loại
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  8. Ghi nhãn và hướng dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:
  8.1. Bổ sung
  Máy bào xoi phải được ghi nhãn với nội dung sau:
  • chiều quay của trục đầu ra, phải được thể hiện bằng mũi tên, nổi hoặc chìm hoặc bằng cách khác rõ ràng và khó phai mờ không kém;
  • tốc độ không tải danh định của trục đầu ra;
  • đường kính đĩa cắt được khuyến cáo.
  8.12.1.1. Bổ sung:
  Cảnh báo an toàn đối với máy bào xoi
  Đĩa cắt phải được ghi nhãn tối thiểu là tốc độ quay của nó trên máy bào xoi. Đĩa cắt chạy quá tốc độ danh định có thể bị văng ra ngoài và gây thương tích cho người.
  CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "đĩa cắt" có thể được thay bằng thuật ngữ khác tùy thuộc từng khu vực.
  Luôn sử dụng tấm chắn bảo vệ. Tấm chắn sẽ bảo vệ người vận hành khỏi các mảnh vỡ của đĩa cắt và tiếp xúc không chủ ý với đĩa cắt.
  CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "đĩa cắt" có thể được thay bằng thuật ngữ khác tùy thuộc từng khu vực.
  Phải cầm máy bào xoi tại các bề mặt cầm nắm được cách điện, vì đĩa cắt có thể chạm vào bản thân dây nguồn của máy bào xoi. Đĩa cắt chạm vào dây dẫn "mang điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại của máy bào xoi "mang điện" và có thể gây điện giật cho người vận hành.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.