Tiêu chuẩn quốc gia 7996-2-12-2009 yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7996-2-12:2009
  IEC 60745-2-12:2008

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7996-2-12-2009-dụng-cụ-điện-yêu-cầu-cụ-thể-đối-với-máy-đầm-rung.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7996-2-12:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-12:2008;
  TCVN 7996-2-12:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1 - Yêu cầu chung.
  • TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-1, Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-2, Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập.
  • TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-5, Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa
  • TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
  • TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn có các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60745-2-3, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders.
  • IEC 60745-2-4, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
  • IEC 60745-2-6, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hammers.
  • IEC 60745-2-7, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-7: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids
  • IEC 60745-2-8, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers.
  • IEC 60745-2-9, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-9: Particular requirements for tappers.
  • IEC 60745-2-11, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
  • IEC 60745-2-13, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-13: Particular requirements for chain saws.
  • IEC 60745-2-15, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers and grass shears.
  • IEC 60745-2-16, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-16: Particular requirements for tackers.
  • IEC 60745-2-17, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers.
  • IEC 60745-2-18, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular requirements for strapping tools
  • IEC 60745-2-19, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular requirements for jointers.
  • IEC 60745-2-20, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-20: Particular requirements for band saws
  • IEC 60745-2-21, Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners.

  DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG


  Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators​
  1. Phạm vi áp dụng
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  Bổ sung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy đầm rung bê tông.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  3.2.9. Thay thế:
  Tải bình thường (normal load)
  Tải đạt được khi dụng cụ được cho làm việc liên tục, ống và bầu rung được gắn với dụng cụ như sử dụng bình thường. Trong quá trình vận hành, bầu rung của máy đầm rung được ngâm vào giữa thùng chứa lượng nước ít nhất là bằng 50 lần thể tích bầu rung.
  Kích thước của thùng sao cho đường kính xấp xỉ 50% chiều cao của nước bên trong thùng.
  Chiều cao của thùng sao cho nước không thể bắn tóe ra ngoài trong quá trình thử nghiệm.
  3.101. Máy đầm rung bê tông (concrete vibrator)
  Dụng cụ được thiết kế để đầm chặt bê tông. Bộ phận tác động (bầu rung) của máy đầm rung thực hiện rung biên độ thấp và xục vào khối bê tông cần đầm chặt. Đầm rung bê tông có thể được thiết kế theo một trong các kiểu sau:
  • động cơ và cơ cấu rung nằm bên trong bầu rung, bộ phận chứa công tắc nguồn hoặc cụm chuyển đổi điện và tay cầm có công tắc được nối với bầu rung bằng một đoạn ống mềm dài chứa cáp kết nối. Đoạn ống mềm dài này có thể được sử dụng như một tay cầm (xem Hình 101)
  • chỉ có cơ cấu rung nằm bên trong bầu rung, bộ di động riêng gồm động cơ, tay cầm và công tắc nguồn được nối với bầu rung bằng một đoạn ống mềm dài chứa trục mềm (xem Hình 102).
  4. Yêu cầu chung
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  6. Để trống
  7. Phân loại
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  8. Ghi nhãn và hướng dẫn
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  9. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện
  Áp dụng điều này của Phần 1.
  10. Khởi động
  Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
  10.1. Bổ sung:
  Thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ môi trường (10 ± 1)0C sau khi máy đầm rung được giữ ở nhiệt độ này trong ít nhất là 2 h.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.