Tiêu chuẩn quốc gia 7062-2007 giấy làm vỏ bao xi măng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7062 : 2007

  GIẤY LÀM VỎ BAO XI MĂNG


  Paper for cement sacks​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7062-2007-giấy-làm-vỏ-bao-xi-măng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7062 : 2007 thay thế TCVN 7062 : 2002
  TCVN 7062 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 74/SC4 Bao bì xi măng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  GIẤY LÀM VỎ BAO XI MĂNG


  Paper for cement sacks​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của giấy cuộn làm từ 100% bột giấy kraft hoặc hỗn hợp bột giấy kraft và bột giấy tái chế, dùng làm vỏ bao xi măng nhiều lớp giấy hoặc vỏ bao phức hợp KP và KPK.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
  • TCVN 1270 : 2000 Giấy và cáctông – Xác định định lượng.
  • TCVN 1862-1 : 2000 Giấy và cáctông – Xác định độ bền kéo – Phần 1: Phương pháp tải trọng không đổi.
  • TCVN 1862-2 : 2007 (ISO 1924-2 : 1994) Giấy và cáctông - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi.
  • TCVN 1867 : 2007 (ISO 287 : 1985) Giấy và cáctông – Xác định độ ẩm – Phương pháp sấy khô.
  • TCVN 3229 : 2007 (ISO 1974 : 1990) Giấy – Xác định độ bền xé (Phương pháp ELMENDORF).
  • TCVN 3649 : 2007 (ISO 186 : 2002) Giấy và cáctông – Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.
  • TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu.
  • TCVN 6726 : 2007 (ISO 535 : 1991) Giấy và cáctông – Xác định độ hút nước – Phương pháp COBB.
  • TCVN 6891 : 2001 (ISO 5636-3 : 1992) Giấy và cáctông – Xác định độ thấu khí – Phương pháp Bendtsen.
  3. Ký hiệu và phân loại
  3.1. Ký hiệu
  KP (kraft/polypropylene hoặc kraft/polyetylen)
  Ký hiệu loại vật liệu dùng làm vỏ bao xi măng, gồm hai lớp: một lớp giấy kraft và một lớp vải nhựa polypropylen (PP) hoặc polyethylene (PE). Lớp giấy và vải nhựa có thể rời hoặc dán dính với nhau
  KPK (kraft/polypropylene/kraft hoặc kraft/polyetylen/kraft)
  Ký hiệu loại vật liệu dùng làm vỏ bao xi măng, gồm ba lớp: ở giữa là một lớp vải nhựa polypropylen (PP) hoặc polyetylen (PE) dán dính với một lớp giấy kraft ở mặt ngoài.
  3.2. Phân loại
  Theo mục đích sử dụng, giấy kraft làm vỏ bao xi măng được phân làm 2 loại như sau:
  • Loại A: Giấy kraft làm từ 100% bột giấy kraft, sử dụng chủ yếu cho loại vỏ bao gồm nhiều lớp giấy, với hai mức chất lượng A1 và A2;
  • Loại B: Giấy kraft làm từ hỗn hợp bột giấy kraft và bột giấy tái chế, sử dụng chủ yếu cho loại vỏ bao KP hoặc KPK, với hai mức chất lượng B1 và B2.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  4.1. Yêu cầu ngoại quan
  Giấy có màu sắc tự nhiên của bột giấy và đồng đều trong cùng lô giấy.
  Giấy phải đồng đều về độ dày, không bị nhăn, gấp hoặc thủng rách. Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, không bị xơ xước.
  Số mối nối trong mỗi cuộn không lớn hơn 2 đối với cả hai loại sản phẩm. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ và được nối chắc bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn.
  Lõi cuộn giấy phải cứng, không được móp méo, không lồi ra thụt vào so với mặt cắt của cuộn giấy. Hai đầu lõi cuộn phải có nút côn (bằng gỗ hoặc bằng vật liệu có chất lượng tương đương). Đường kính trong của lõi là 76 mm.
  4.2. Các chỉ tiêu cơ lý
  Tùy theo chủng loại và mức chất lượng, giấy làm vỏ bao xi măng phải đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.