Tiêu chuẩn quốc gia 7-1993 ký hiệu vật liệu

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7 : 1993

  KÝ HIỆU VẬT LIỆU


  Conventional graphical symbols of materials​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7-1993-ký-hiệu-vật-liệu.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định vẽ ký hiệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu dùng trên các bản vẽ kĩ thuật.
  1. Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt
  1.1. Kí hiệu chung của các vật liệu trên mặt cắt không phụ thuộc loại vật liệu và được thể hiện như trên hình 1.
  1.2. Trên mặt cắt nếu cần chỉ rõ loại vật liệu được dùng thì sử dụng các kí hiệu trình bày trong bảng dưới đây.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.