lavita thuận an

Tiêu chuẩn quốc gia 7-1993 ký hiệu vật liệu

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7 : 1993

  KÝ HIỆU VẬT LIỆU


  Conventional graphical symbols of materials​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7-1993-ký-hiệu-vật-liệu.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định vẽ ký hiệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu dùng trên các bản vẽ kĩ thuật.
  1. Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt
  1.1. Kí hiệu chung của các vật liệu trên mặt cắt không phụ thuộc loại vật liệu và được thể hiện như trên hình 1.
  1.2. Trên mặt cắt nếu cần chỉ rõ loại vật liệu được dùng thì sử dụng các kí hiệu trình bày trong bảng dưới đây.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  ký hiệu vật liệu
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu vật liệu
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn này quy định vẽ ký hiệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu dùng trên các bản vẽ kĩ thuật
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  ký hiệu vật liệu trên bản vẽ kỹ thuật
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  tiêu chuẩn ký hiệu vật liệu trên bản vẽ xây dựng
  admin thích bài này.
 7. Hồ Văn Thuận
  THANKS ADMIN
  admin thích bài này.
 8. Kiến Thợ
  Ký hiệu vật liệu
  admin thích bài này.
 9. Gioi123
  cám ơn dã chia sẻ
  admin thích bài này.
 10. noithatkimthanh
  Từ năm 1993, 27 năm rồi chưa có bản mới hả bạn?