Tiêu chuẩn quốc gia 6906-2001 thang cuốn và băng chở người

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 6906:2001

  THANG CUỐN VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT


  Escalators and passenger conveyors - Test methods for the safety requirements of construction and installation​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6906-2001-thang-cuốn-và-băng-chở-người.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6906 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy, cầu thang máy - băng tải chở khách biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  THANG CUỐN VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT
  Escalators and passenger conveyors - Test methods for the safety requirements of construction and installation​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang cuốn và băng chở người quy định trong TCVN 6397:1998.
  Phương pháp thử qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng đối với các thang cuốn và băng tải chở người trong những trường hợp sau:
  - sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;
  - sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa trung tu và đại tu;
  - sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
  - hết hạn giấy phép sử dụng;
  - theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6397:1998 Thang cuốn và băng chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  3. Quy định chung
  3.1. Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ định nghĩa quy định trong TCVN 6397:1998
  3.2. Kiểm tra tổng thể và sự đồng bộ của thang sau khi lắp đặt được thực hiện bằng cách so sánh sự phù hợp của thiết bị với các quy định về thiết kế, các hồ sơ kỹ thuật, các chứng chỉ do nhà sản xuất cung cấp (phụ lục A).
  3.3. Các thiết bị và dụng cụ kiểm tra và thử nghiệm phải được kiểm chuẩn và có độ chính xác phù hợp với quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  3.4. Việc kiểm tra thử nghiệm thang cuốn và băng chở người chỉ được tiến hành khi khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng phù hợp với quy định của nhà thiết kế và khi thang ở trạng thái sẵn sàng hoạt động tại nơi lắp đặt thang.
  4. Phương pháp kiểm tra và thử nghiệm
  4.1. Phương pháp kiểm tra
  4.1.1. Kiểm tra kết cấu xây dựng khu vực lắp thang, kích thước, độ chính xác kích thước hình học của các đối tượng sau:
  1) Chiều dài đoạn chuyển động nằm ngang của bậc thang tại lối vào và lối ra;
  2) Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp;
  3) Khe hở giữa bậc thang và vách ngăn;
  4) Độ sâu ăn khớp của răng lược;
  5) Khe hở giữa chân răng lược và mép trên của gân bề mặt bậc thang;
  6) Khe hở giữa tay vịn và dẫn hướng;
  7) Khoảng cách theo phương ngang giữa mép ngoài của tay vịn với tường bên hoặc tấm chắn thẳng đứng;
  8) Kích thước lối vào lối ra;
  9) Chiều cao thông thủy phía trên bậc thang hoặc tấm nền;
  10) Khoảng cách gần nhất giữa hành khách đến vùng tấm lược đối với thang cuốn và băng chở người trang bị thiết bị khởi động tự động;
  11) Bảo vệ tại điểm vào tay vịn;
  12) Vỏ che chắn;
  13) Cửa kiểm tra.
  4.1.2. Kiểm tra sự đồng bộ, đầy đủ, kết cấu và bố trí hợp lý và khả năng làm việc an toàn của các thiết bị cơ cấu sau:
  1) Thiết bị chống kẹt tại điểm vào của tay vịn;
  2) Thiết bị tự động dừng thang khi có vật lạ kẹt vào tấm lược;
  3) Thiết bị an toàn chống đứt tay vịn (nếu có);
  4) Số lượng, vị trí, cấu tạo các công tắc dừng;
  5) Bộ khống chế vượt tốc (nếu có);
  6) Thiết bị dừng tự động khi xảy ra đảo chiều bất thường;
  7) Vị trí lắp đặt hệ khởi động;
  8) Bảo vệ động cơ;
  9) Thiết bị an toàn ngăn ngừa chùng xích, đứt xích, tuột xích;
  10) Thiết bị an toàn chống vật lạ kẹt vào giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang.
  4.1.3. Đo và kiểm tra các yêu cầu về hệ thống bao gồm:
  1) Điện áp, cường độ dòng điện;
  2) Điện trở cách điện;
  3) Điện trở nối đất;
  4) Chiều sáng;
  5) Nhiệt độ;
  6) Bôi trơn.
  4.1.4. Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống điện an toàn, bao gồm:
  1) Công tắc chính;
  2) Công tắc an toàn;
  3) Công tắc dừng thang;
  4) Thiết bị chống kẹt tay;
  5) Thiết bị dừng thang khi có vật lạ lọt vào tấm lược;
  6) Bộ chống vượt tốc nếu có;
  7) Thiết bị dừng tự động nếu có;
  8) Hệ thống khởi động;
  9) Thiết bị khởi động tự động;
  10) Thiết bị dừng khẩn cấp;
  11) Các thiết bị điều khiển;
  4.2. Phương pháp thử
  4.2.1. Thử hoạt động không tải
  Chức năng hoạt động của thang cuốn, băng chở người được thử bằng cách khởi động thang và cho thang chạy không tải ít nhất 15 phút theo cả hai hướng chuyển động. Quan sát theo dõi kiểm tra tình trạng hoạt động của thang từ phía trên. Khi thử thang phải chạy êm, không có tiếng động lạ.
  4.2.2. Thử dừng tự động thang bằng cách đi vào thang theo hướng vận chuyển cho thiết bị khởi động làm việc. Sau đó tiếp tục để thang vận chuyển cho đến khi ra khỏi thang. Dùng đồng hồ bấm giây xác định thời gian sau khi ra khỏi thang đến khi thang tự động dừng. Khoảng thời gian này không được nhỏ hơn 10 giây.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.