Tiêu chuẩn quốc gia 6522-2008 thép tấm kết cấu cán nóng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6522 : 2008
  ISO 4995 : 2001

  THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NÓNG


  Hot rolled steel sheet of structural quality​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6522-2008-thép-tấm-kết-cấu-cán-nóng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6522 : 2008 thay thế cho TCVN 6522 : 1999 (ISO 4995 : 1993).
  TCVN 6522 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 4995 : 2001.
  TCVN 6522 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 6522 : 2008

  THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NÓNG


  Hot rolled steel sheet of structural quality​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm kết cấu cán nóng không sử dụng các nguyên tố hợp kim lượng với các mác và cấp thép được liệt kê trong các Bảng 1 và Bảng 2. Sản phẩm được sử dụng ở các kết cấu có yêu cầu về cơ tính thích hợp. Yêu cầu về cơ tính thường được sử dụng trong điều kiện giao hàng và sản phẩm được dùng cho các kết cấu lắp ghép bằng bulông,đinh tán hoặc các kết cấu hàn. Sản phẩm này được cán trên máy cán băng rộng chứ không phải trên máy cán tấm dầy.
  1.2. Sản phẩm này thường được chế tạo ở dạng cuộn và tấm với chiều dầy từ 1,6 mm đến 6 mm chiều rộng từ 600 mm trởlên.
  1.3. Thép tấm cán nóng có chiều rộng nhỏ hơn 600 mm có thể được cắt ra từ thép tấm rộng và cũng được xem là thép tấm.
  CHÚ THÍCH Thép tấm cán nóng có chiều dầy nhỏ hơn 3 mm thường được gọi là “thép lá”. Thép tấm cán nóng chiều dầy lớn hơn và bằng 3 mm thường được gọi là “thép tấm”.
  1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép dùng để chế tạo nồi hơi hoặc bình chịu áp lực hoặc thép có chất lượng thương mại hoặc chất lượng dập vuốt (theo ISO 3573[1]) hoặc thép được cán lại thành sản phẩm cán nguội, hoặc thép chịu sự biến đổi của thời tiết có độ bền chống ăn mòn cao trong khí quyển.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
  TCVN 197 : 2002 (ISO 6892: 1998) Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ môi trường.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.
  3.1. Nguyên tố hợp kim vi lượng (microalloying elements)
  Các nguyên tố như niobi, vanađi, titan v...v... được đưa vào riêng biệt từng nguyên tố một hoặc kết hợp với nhau để đạt được các mức độ bền cao hơn, cùng với tính tạo hình, tính hàn và độ dai tốt hơn so với thép không hợp kim được sản xuất với cácmức độ bền tương đương.
  3.2. Thép tấm cán nóng (hot rolled steel sheet)
  Sản phẩm thu được bằng cách cán phôi thép đã được nung qua máy cán thép băng rộng loại liên tục hoặc đảo chiều đến chiều dầy tấm yêu cầu.
  CHÚ THÍCH Bề mặt của sản phẩm được phủ một lớp oxit hoặc vẩy cán do quá trình cán nóng tạo ra.
  3.3. Thép tấm cán nóng được làm sạch (hot-rolled descaled steel sheet)
  Thép tấm cán nóng đã được làm sạch màng oxit hoặc lớp vảy cán thường là bằng cách tẩy rửa trong dung dịch axít.
  CHÚ THÍCH Có thể thực hiện việc làm sạch bằng phương pháp cơ học như phun hạt (bi). Các tính chất của thép có thể bị thay đổi chút ít do làm sạch.
  3.4. Mép cán (mill edge)
  Mép biên của tấm được hình thành trong quá trình cán nóng.
  CHÚ THÍCH Mép cán có những đường khuyết tật như mép bị nứt, bị xé rách hoặc bị lẹm mỏng.
  3.5. Mép xén (sheared edge)
  Mép thông thường nhận được bằng cách cắt, xẻ hoặc xén mép sản phẩm cán.
  CHÚ THÍCH Việc xén mép không được tạo ra ba via dọc.
  4. Điều kiện sản xuất
  4.1. Luyện thép
  Nếu không có thỏa thuận nào khác giữa các bên có liên quan, công nghệ luyện thép và sản xuất thép tấm cán nóng do nhà sản xuất lựa chọn. Nếu có yêu cầu thì nhà sản xuất phải thông báo cho khách hàng về công nghệ luyện thép đã được sử dụng.
  4.2. Thành phần hóa học
  Thành phần hóa học (phân tích mẻ nấu) phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong Bảng 1 và Bảng 2.
  4.3. Phân tích hóa học
  4.3.1. Phân tích mẻ nấu
  Nhà sản xuất phải phân tích từng mẻ nấu thép để xác định tỷ lệ phần trăm của tất cả các nguyên tố được liệt kê trong Bảng 1 và Bảng 2. Theo yêu cầu, việc phân tích này phải được báo cáo cho khách hàng hoặc đại diện của khách hàng.
  4.3.2. Phân tích sản phẩm
  Khách hàng có thể phân tích sản phẩm để kiểm tra sự phân tích đã quy định của sản phẩm và phải quan tâm đến tất cả sự không đồng nhất thông thường. Các thép không lặng (như thép sôi hoặc thép nửa lặng) không thích hợp về mặt công nghệ cho phân tích sản phẩm. Đối với thép lặng thì phương pháp lấy mẫu và các giới hạn sai lệch phải được thỏa thuận giữa các bên có liên quan tại thời điểm hàng.
  4.4. Tính hàn
  Thép tấm kết cấu cán nóng thường thích hợp cho hàn nếu lựa chọn điều kiện hàn phù hợp. Đối với thép chưa được làm sạch bề mặt thì phải làm sạch vẩy cán hoặc màng oxit tùy thuộc vào phương pháp hàn. Do hàm lượng các bon vượt quá 0,15 % nên hàn điểm trở nên khó khăn hơn.
  4.5. Ứng dụng
  Thép tấm cán nóng được nhận dạng để chế tạo bằng tên gọi của chi tiết hoặc lĩnh vực sử dụng, nhận dạng chính xác đối vớichi tiết có thể bao gồm kiểm tra xem xét bằng mắt, các ảnh in hoặc mô tả hoặc kết hợp của các hình thức này.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.