Tiêu chuẩn quốc gia 6396-80-2013 an toàn về cấu tạo lắp đặt thang máy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6396-80: 2013
  EN 81-80:2003

  YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐANG SỬ DỤNG - PHẰN 80: YÊU CẦU VỀ CẢI TIẾN AN TOÀN CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG


  Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6396-80-2013-an-toàn-về-cấu-tạo-lắp-đặt-thang-máy.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6396-80:2013 hoàn toàn tương đương EN 81-80:2003 với những thay đổi biên tập cho phép.
  TCVN 6396-80:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 6395 và TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các phần sau:
  • TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.
  • TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.
  • TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.
  • TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.
  • TCVN 6396-71:2013 (EN 81-71:2005/Amd 1:2006), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.
  • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003). Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy.
  • TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005). Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy.
  • TCVN 6396-80:2013 (EN 81-80:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đang sử dụng - Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.
  Lời giới thiệu
  Cơ sở của tiêu chuẩn:
  Có khoảng hơn 3 triệu thang máy đang được sử dụng tại cộng đồng Châu Âu và các nước thuộc hiệp hội thương mại tự do Châu Âu. Hầu hết 50 % trong số đó đã được lắp đặt từ hơn 20 năm trước. Các thang máy đang sử dụng cũng được lắp đặt với tiêu chuẩn an toàn của thời điểm đó nên chưa đạt được tới mức độ an toàn hiện nay.
  Những công nghệ mới và những kỳ vọng xã hội mới đã đem lại cho ngày nay một cái nhìn mới về an toàn. Điều này cũng dẫn đến tình trạng không thống nhất về mức độ an toàn, gây ra các vụ tai nạn. Tuy nhiên, người sử dụng và các nhà chức trách vẫn hy vọng có được một mức độ an toàn thông dụng có thể chấp nhận được.
  Thêm vào đó xu hướng tuổi thọ của con người dài hơn và những người khuyết tật muốn được tiếp cận và làm tất cả mọi việc đang ngày một gia tăng. Do vậy, việc mang lại cho người già và những người khuyết lật một phương tiện di chuyển lên cao thật an toàn mà không cần có người trông nom là hết sức quan trọng.
  Người vận hành thang máy và người trông nom tòa nhà không còn phổ biến nữa. Do đó việc nâng cấp thêm các đặc tính an toàn có liên quan để giải thoát cho những người bị mắc kẹt trong thang máy là rất quan trọng.
  Hơn thế nữa tuổi thọ của một chiếc thang máy thường bền hơn so với các hệ thống vận chuyển khác và các trang thiết bị trong tòa nhà. do đó điều này cũng có nghĩa là thiết kế, hiệu quả và tính an toàn của thang máy đều không thể theo kịp với công nghệ hiện đại. Nếu các thang máy đang sử dụng không được nâng cấp theo đúng với mức độ an toàn hiện nay thì số lượng những người bị thương sẽ tăng lên (đặc biệt là trong các tòa nhà công cộng).
  Với việc di chuyển tự do cho cả người sử dụng và các nhà chức trách trong cộng đồng Châu Âu. việc làm quen với một cách thức lắp đặt mới của thang máy đang ngày càng trở nên khó khăn.
  Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn
  Tiêu chuẩn:
  • Phân loại các nguy hiểm và các tình huống nguy hiểm, mỗi một trong số đó đều được phân tích bằng một phương pháp đánh giá rủi ro;
  • Nhằm cung cấp các bước chính xác để nâng cấp và nâng cao dần độ an toàn cho các thang máy chở người và thang máy chở người và chở hàng đang sử dụng để hướng tới mức độ an toàn ngày nay của thang máy.
  • Tạo điều kiện cho việc kiểm tra từng thang máy và tìm ra các biện pháp an toàn, thực hiện từng bước theo hướng có chọn lọc dựa theo tần suất và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ một nguy hiểm riêng nào;
  • Danh mục rủi ro theo mức độ cao, trung bình và thấp cùng các phương thức hiệu chỉnh có thể áp dụng theo từng bước tách riêng nhằm loại bỏ các rủi ro.
  • Một vài thiết kế khác theo tiêu chuẩn hoặc quy định của quốc gia trước đây có thể được chấp nhận với điều kiện chúng đạt được đến một mức độ an toàn tương đương.
  Mục đích của tiêu chuẩn
  Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như là hướng dẫn cho:
  • Cơ quan thẩm quyền quốc gia xác định được chương trình riêng của mình trong việc tiến hành từng bước thông qua một quá trình chọn lọc (xem Phụ lục A) một cách hợp lý và khả thi1) dựa trên các mức độ của rủi ro (rất cao, cao, trung bình và thấp) và tính toán các điều kiện về kính tế và xã hội.
  • Những người chủ sở hữu thang máy có thể thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành (Ví dụ: Sử dụng hướng dẫn vận hành thiết bị).
  • Các đơn vị bảo trì và/hoặc các cơ quan kiểm tra thông báo cho các chủ sở hữu thang máy về mức độ an toàn thang máy của họ.
  • Các chủ sở hữu thang máy vẫn có thể tự nguyện nâng cấp hệ thống thang máy để phù hợp với c) mà không cần đến các quy định hiện hành này.
  Khi kiểm tra việc lắp đặt các thang máy đang sử dụng có thể sử dụng Phụ lục B để nhận biết được các nguy hiểm và phương thức hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu có một tình huống xảy ra nguy hiểm nào đó được tìm ra nhưng không được nhắc đến trong tiêu chuẩn này thì nên thiết lập một đánh giá rủi ro khác. Đánh giá rủi ro này nên dựa vào ISO 14798 (xem Thư mục tài liệu tham khảo).

  YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐANG SỬ DỤNG - PHẰN 80: YÊU CẦU VỀ CẢI TIẾN AN TOÀN CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG


  Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để cải tiến độ an toàn của thang máy đang sử dụng, với mục đích đạt đến một mức độ an toàn tương đương với thang máy lắp đặt mới bằng cách áp dụng quy định hiện nay về yêu cầu an toàn.
  CHÚ THÍCH: Tùy vào một số điều kiện như thiết kế của tòa nhà. v.v..., không phải tất cả các trường hợp đều có thể đạt đến được các quy định hiện hành về mức độ an toàn.
  1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lắp đặt cố định:
  • Thang máy điện, với bộ tời kéo bằng puly ma sát hoặc bằng thang cuốn cáp;
  • Thang máy thủy lực.
  Áp dụng đối với những thang máy có số tầng xác định, có thiết kế cabin cho việc chở người hoặc chở hàng và người, và di chuyển theo ray dẫn hướng không lớn hơn 15 o so với phương thẳng đứng.
  1.3. Tiêu chuẩn này bao gồm việc cải tiến độ an toàn của các thang máy chở người và chở hàng đang sử dụng cho các đối tượng:
  • Người sử dụng;
  • Nhân viên bảo dưỡng và kiểm tra;
  • Người bên ngoài giếng thang, buồng máy và buồng puly (nhưng ở cự ly gần);
  • Cho bất kỳ một người có thẩm quyền nào.
  1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
  • Các thang máy với hệ thống dẫn động khác hơn so với các điều đã được quy định trong EN 81-1 hoặc TCVN 6396-2 (EN81-2);
  • Guồng nâng, thang máy trong hầm mỏ, thang máy trong các rạp hát, các thiết bị với các tời kéo, thang máy và thiết bị nâng cho các tòa nhà và các khu vực công cộng, các thiết bị nâng trên tầu thủy, các thang nâng cho trạm thám hiểm hoặc giàn khoan trên biển, cho xây dựng và các thiết bị phục vụ cho bảo dưỡng;
  • Các thang máy khi độ nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15°;
  • Sự an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa và tháo dỡ thang máy;
  • Vận hành thang máy khi hỏa hoạn;
  Tuy nhiên, tiêu chuẩn này có thể được xem như là một cơ sở tham khảo.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  CHÚ THÍCH: EN 81-1 và tất cả các phần của bộ TCVN 6396 (EN 81) là quy định về thuật ngữ và định nghĩa.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.