Tiêu chuẩn quốc gia 6396-73-2010 thang máy trong trường hợp có cháy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6396-73:2010
  EN 81-73:2005

  YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY


  Safety rules for the constructions and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-6396-73-2010-yêu-cầu-trạng-thái-của-thang-máy.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6396-73:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-73:2005 với những thay đổi biên tập cho phép.
  TCVN 6396-73:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các phần sau:
  • TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
  • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.
  • TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.
  • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy.
  • TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy.
  Bộ tiêu chuẩn EN 81, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, còn các phần sau:
  • EN 81-28:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Remote alarm on passenger and goods passenger lifts.
  • EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability.
  • EN 81-71:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Vandal resistant lifts.
  • EN 81-80:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts.
  Lời giới thiệu
  Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn loại C như đã trình bày trong TCVN 7383-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003).
  Các thang máy có liên quan và mức độ nguy hiểm đối với chúng, tình trạng nguy hiểm và các biến cố được bao hàm và chỉ ra trong phạm vi của tiêu chuẩn này.
  Khi các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này khác với các điều khoản được trình bày trong các tiêu chuẩn loại A hoặc B thì các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này được ưu tiên sử dụng so với các điều khoản của các tiêu chuẩn khác cho các thang máy đã được thiết kế và lắp đặt theo các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này.
  Hiện nay chưa có quy định của châu Âu và chỉ có một ít các quy định của quốc gia cho các thang máy bao gồm các điều kiện kỹ thuật có liên quan đến trạng thái của thang máy trong trường hợp có một cháy trong tòa nhà, ngoại trừ các thang máy chữa cháy và thử nghiệm sức chịu lửa của các cửa tầng. Trong một số trường hợp, có thể tìm thấy các thông báo cục bộ như "Không sử dụng thang máy trong trường hợp có cháy". Điều này dẫn đến hậu quả là người ta có thể sử dụng các thang máy trong khi có một cháy trong tòa nhà do thực tế là họ không nhận biết được tình trạng nguy kịch tiềm tàng và các thang máy phải ngừng phục vụ. Trừ một số trường hợp đặc biệt các thang máy không được dự tính để sử dụng trong trường hợp có cháy.
  Tiêu chuẩn này giải quyết:
  a) Việc giảm rủi ro của hành khách bị mắc kẹt trong cabin trong trường hợp có cháy trong tòa nhà;
  b) Việc chỉ rõ cho đội chữa cháy / giải cứu rằng thang máy không chứa các hành khách bị mắc kẹt bởi vì cuối cùng nó sẽ được đỗ lại tại một tầng đã được chỉ định;
  c) Việc giảm rủi ro của hành khách trong cabin bị phơi ra trước ngọn lửa và khói.
  Nội dung của tiêu chuẩn này dựa trên các giả định sau:
  • các yêu cầu áp dụng cho tất cả các thang máy chở người và thang máy chở người và hàng thuộc mọi kiểu dẫn động;
  • cần có sự tách biệt rõ ràng giữa chức năng quản lý điều hành tòa nhà và hệ thống điều khiển thang máy;
  • hệ thống tự động phát hiện ra cháy truyền tín hiệu cho thang máy tạo ra sự phản ứng riêng của thang máy. Theo cách khác, một cơ cấu gọi lại điều khiển bằng tay được tiếp cận với thang máy để gửi các tín hiệu vào thang máy;
  • hệ thống điều khiển thang máy xác định phản ứng của thang máy khi nhận được tín hiệu từ hệ thống phát hiện cháy;
  • thang máy ở trạng thái hoạt động bình thường và sẵn sàng cho sử dụng của hành khách;
  • các hệ thống báo cháy hoạt động theo dự định;
  • tùy thuộc vào hệ thống báo cháy trong tòa nhà và sự quản lý thông tin này mà thang máy có thể có các phản ứng khác nhau;
  • các kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư hoặc các nhà quy hoạch phải xem xét tiêu chuẩn này một cách cẩn thận. Ngay cả việc cung cấp một cơ cấu gọi lại điều khiển bằng tay hoặc một thiết bị phát hiện cháy trên mỗi tầng dừng cũng sẽ nâng cao rất nhiều mức an toàn đối với người trong tòa nhà trong trường hợp xảy ra cháy.
  • ISO/TS 14789 đã được sử dụng như phương pháp đánh giá rủi ro.

  YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY


  Safety rules for the constructions and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản đặc biệt và các yêu cầu an toàn để đảm bảo trạng thái của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy trong tòa nhà dựa trên cơ sở tín hiệu từ hệ thống phát hiện báo cháy truyền tới hệ thống điều khiển thang máy.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thang máy chở người và thang máy chở người và hàng mới. Tuy nhiên có thể sử dụng tiêu chuẩn này làm cơ sở để nâng cao sự an toàn của thang máy chở người và thang máy chở người và hàng hiện có.
  Tiêu chuẩn này đưa ra các sự lựa chọn khác nhau đối với sự điều khiển thang máy trong trường hợp xảy ra cháy trong tòa nhà.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
  • các thang máy được sử dụng trong trường hợp xảy ra cháy, ví dụ, các thang máy chữa cháy như đã quy định trong TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003);
  • sử dụng thang máy để sơ tán người khỏi tòa nhà và cháy trong giếng thang.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Ứng dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy
  • TCVN 7383-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế - Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.
  • ISO 3864-1:2002, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Note: Corrected and reprinted in 2003-12) (Ký hiệu bằng hình vẽ - Màu an toàn và ký hiệu an toàn - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế đối với các ký hiệu an toàn tại chỗ làm việc và khu vực công cộng (chú thích: Được sửa chữa và in lại 12-2003))
  • ISO 8421-3:1989, Fire protection - Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm (Phòng cháy - Từ vựng - Phần 3: Phát hiện và báo cháy).
  • EN 54-1:1996, Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 1: Lời giới thiệu).
  • EN 54-2:1997, Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment (Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 2: Thiết bị điều khiển và chỉ báo).
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 7383-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), TCVN 6395:2008 (EN 81-1:1998), EN 54-1:1996, EN 54-2:1997 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:
  3.1. Chủ sở hữu tòa nhà (building owner)
  Người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của tòa nhà
  3.2. Chiến lược sơ tán người khỏi tòa nhà (building evacuation strategy)
  Các thiết bị đã được lắp đặt vào vị trí để sơ tán người khỏi tòa nhà trong trường hợp xảy ra cháy.
  3.3. Giao diện của sự phát hiện cháy (fire detection interface)
  Giao diện chuyên dùng để truyền thông tin về cháy bằng cách sử dụng tín hiệu điện. Sự tạo ra các tín hiệu về cháy có thể được thực hiện bằng:
  • điều khiển bằng tay hoặc
  • điều khiển bán tự động hoặc
  • điều khiển tự động
  3.4. Giao diện của sự điều khiển thang máy (lift control interface)
  (1) Ranh giới cho hệ thống điều khiển thang máy
  (2) Giao diện chuyên dùng để nhận các tín hiệu điện từ giao diện của sự phát hiện cháy
  3.5. Giao thức (protocol)
  Tập hợp các quy tắc điều hành dạng thức của các thông báo được trao đổi giữa các thiết bị, ví dụ, khi được áp dụng cho các tuyến truyền thông nối tiếp để truyền dữ liệu.
  3.6. Các hệ thống báo cháy đối với trạng thái của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy (fire alarm systems for the behavior of a lift in the event of fire)

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.