Tiêu chuẩn quốc gia 6396-3-2010 thang máy chở hàng dẫn động điện

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6396-3 : 2010
  EN 81-3:2000

  YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 3: THANG MÁY CHỞ HÀNG DẪN ĐỘNG ĐIỆN VÀ THỦY LỰC


  Safety rules for the constructions and installations of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6396-3-2010-thang-máy-chở-hàng-dẫn-động-điện.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6396-3:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-3:2000 với những thay đổi biên tập cho phép.
  TCVN 6396-3:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các phần sau:
  • TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  • TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực .
  • TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.
  • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy.
  • TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy.
  Bộ tiêu chuẩn EN 81, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, còn các phần sau:
  • EN 81-28:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Remote alarm on passenger and goods passenger lifts.
  • EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability.
  • En 81-71:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Vandal resistant lifts.
  • En 81-80:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts.
  Lời giới thiệu
  1 Giới thiệu chung
  1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho thang máy chở hàng nhằm bảo vệ người và đồ vật, tránh các sự cố xẩy ra trong vận hành, khi bảo trì, bảo dưỡng và trong công tác cứu hộ thang.
  1.2 Việc nghiên cứu được thực hiện cho các vấn đề có thể xảy ra đối với các thang máy chở hàng trong các lĩnh vực sau:
  1.2.1 Các sự cố có thể xảy ra
  • chèn cắt;
  • nghiền đè;
  • rơi ngã;
  • va đập;
  • mắc kẹt;
  • cháy;
  • điện giật;
  • hư hỏng vật liệu do:
   • hỏng cơ khí;
   • mài mòn;
   • ăn mòn.
  1.2.2 Người được bảo vệ:
  • người sử dụng;
  • người bảo dưỡng và kiểm tra;
  • người ở ngoài giếng thang và buồng máy, nếu có.
  1.2.3 Những vật được bảo vệ:
  • hàng hóa trong cabin thang máy chở hàng;
  • thiết bị lắp đặt thang máy chở hàng;
  • tòa nhà hoặc công trình xây dựng trong đó lắp đặt thang máy chở hàng.
  2 Nguyên tắc
  Khi xây dựng tiêu chuẩn này tiến hành như sau:
  2.1 Tiêu chuẩn này không nhắc lại tất cả các yêu cầu kỹ thuật chung áp dụng cho thiết bị điện, máy hoặc công trình xây dựng, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy cho những thiết bị xây dựng. Tuy nhiên, cần thiết phải có những yêu cầu nhất định để đảm bảo cho việc lắp đặt . Vì sản xuất thang máy khá đặc biệt và sử dụng thang máy có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với các thiết bị khác.
  2.2 Tiêu chuẩn này không chỉ hướng đến các yêu cầu an toàn chủ yếu của thang máy mà còn đưa ra những quy tắc tối thiểu về lắp đặt thang máy chở hàng trong các tòa nhà/công trình xây dựng. Trong một số quốc gia có thể có các quy định về kết cấu của các tòa nhà v.v...mà những quy định này không thể bỏ qua được.
  Các điều ảnh hưởng đến việc xác định các kích thước nhỏ nhất đối với chiều cao của buồng máy và kích thước của các cửa đi vào buồng máy.
  2.3 Khi khối lượng, kích thước và/hoặc hình dạng của các bộ phận không cho phép di chuyển chúng bằng tay thì các bộ phận này:
  • phải được lắp với thiết bị phụ để được vận hành bằng cơ cấu nâng; hoặc
  • phải được thiết kế sao cho có thể lắp được với thiết bị phụ này (ví dụ bằng các lỗ có ren); hoặc
  • phải có hình dạng sao cho có thể dễ dàng liên kết với cơ cấu nâng tiêu chuẩn.
  2.4 Tiêu chuẩn chỉ đặt ra các mức yêu cầu mà vật liệu và thiết bị phải đáp ứng vì sự vận hành an toàn của thang máy chở hàng.
  2.5 Cần có sự thương lượng giữa khách hàng và nhà sản xuất hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà sản xuất về:
  • mục đích sử dụng của thang máy chở hàng;
  • các điều kiện về môi trường;
  • các vần đề kỹ thuật dân dụng;
  • các khía cạnh khác có liên quan đến vị trí lắp đặt, ví dụ sự có mặt của trẻ em không được giám sát. Xem Phụ lục J (thông tin về sự tiếp cận và bảo dưỡng có mang theo thang).
  2.6 Tiêu chuẩn này không đề cập đến sức khỏe và an toàn của thú vật nuôi trong nhà.
  3 Giả định
  Các rủi ro có thể xảy ra đối với mỗi bộ phận gắn liền với toàn bộ thiết bị thang máy chở hàng đã xem xét đến.
  Các yêu cầu đã được lập ra một cách phù hợp.
  3.1 Các bộ phận:
  • được thiết kế phù hợp với quy trình kỹ thuật thông thường và các yêu cầu tính toán có tính đến tất cả các dạng hư hỏng;
  • có kết cấu cơ khí và điện chắc chắn;
  • được chế tạo bằng các vật liệu có đủ độ bền và chất lượng thích hợp;
  • không có các khuyết tật.
  Không sử dụng các vật liệu có hại như amiăng.
  3.2 Các bộ phận ở những nơi như giếng thang, buồng máy phải ở trong tình trạng còn sử dụng tốt và vận hành tốt sao cho vẫn duy trì được các kích thước yêu cầu mặc dù đã bị mòn.
  3.3 Các bộ phận sẽ được lựa chọn và lắp đặt sao cho các ảnh hưởng thấy trước được về môi trường và các điều kiện làm việc đặc biệt không ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của thang máy chở hàng.
  3.4 Sự vận hành an toàn của thang máy chở hàng đối với các tải thay đổi từ 0 % đến 100 % tải định mức được bảo đảm bằng thiết kế các thành phần chịu tải của thang máy.
  3.5 Không cần phải xem xét đến các yêu cầu của tiêu chuẩn này về các thiết bị điện an toàn như khả năng hư hỏng của một thiết bị điện an toàn tuân theo tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn.
  3.6 Người sử dụng phải được bảo vệ trước tính cẩu thả và vô ý của họ khi sử dụng thang máy chở hàng theo cách đã được dự định.
  3.7 Người không được di chuyển trong giếng thang.
  3.8 Nếu trong quá trình bảo dưỡng, một thiết bị an toàn mà người sử dụng thường không tiếp cận được, bị vô hiệu hóa thì sự vận hành an toàn của thang máy chở hàng không được bảo đảm nữa. Khi đó cần có các biện pháp bổ sung để bảo đảm an toàn cho người sử dụng phù hợp với hướng dẫn về bảo dưỡng.
  Giả thử rằng nhân viên bảo dưỡng được huấn luyện và làm việc theo hướng dẫn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.