Tiêu chuẩn quốc gia 6170-12-2002 công trình biển cố định kết cấu

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6170-12:2002

  CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH - KẾT CẤU - PHẦN 12: VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP


  Fixed offshore platforms - Structures - Part 12: Transport and installation operafions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6170-12-2002-công-trình-biển-cố-định-kết-cấu.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6170-12 : 2002 được biên soạn dựa trên cơ sở Qui phạm của NaUy - 1993 Fixed offshore ¡installations - Structure - Transport and installation operations.
  TCVN 6170-12 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 67/SC7 Công trình ngoài khơi biên soạn dựa trên kết quả đề tài nghiên cứu khoa học KT 03-20 thuộc Chương trình điều tra nghiên cứu biển, Viện Cơ học - Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia chủ trì, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6170-12 : 2002
  Công trình biển cố định - Kết cấu — Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
  Fixed offshore piatforms — Structures — Part 12: Transport and installation operations​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các thao tác cần thiết khi thực hiện các thao tác vận chuyển và dựng lắp giàn ngoài biển (sau đây gọi là “các thao tác trên biển") như liệt kê tại điều 3.1.2.
  Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn cho kết cấu trong tất cả các bước thao tác trên biển.
  2 Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 6170-1 : 1996 ,TCVN 6170-2 : 1998 ,TCVN 6170-3 : 1998 ,TCVN 6170-4 : 1998, TCVN 6170-7 : 1999, TCVN 6171 : 1986, TCVN 6767-53 : 2000, TCVN 6767-4 : 2000
  3 Quy định chung
  • Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 1: Qui định chung.
  • Công trình biển cố định - Phần 2: Điều kiện môi trường.
  • Công trình biển cố định - Phần 3: Tải trọng thiết kế.
  • Công trình biển cố định - Phần 4: Thiết kế kết cấu thép.
  • Công trình biển cố định - Kết cấu ~ Phần 7: Thiết kế móng.
  • Công trình biển cố định - Qui định về giám sát kỹ thuật và phân cấp.
  • Công trình biển cố định - Phần 3: Máy và các hệ thống công nghệ.
  • Công trình biển cố định - Phần 4: Trang bị điện.
  3.1 Lĩnh vực áp dụng
  3.1.1 Bên khách hàng có thể quyết định tiêu chuẩn này thuộc hay không thuộc phạm vi tiêu chuẩn phân cấp giàn ngoài biển. Nếu không thuộc thì sẽ được thoả thuận riêng và được ghi rõ trong bản tóm tắt phân cấp. (Xem TCVN 6171 : 1998). TCVN 6170-12 : 2002 3.1.2 Các thao tác trên biển bao hàm trong khái niệm tổng quát về giàn khoan biển phải căn cứ vào kiểu công trình và cả vào chương trình thiết kế/xây dựng. Tuy nhiên các hoạt động sau phải được xem xéi:
  • đời tải;
  • chuyển nổi (chuyển nổi ven bờ và ngoài khơi);
  • nâng hạ (ven bờ và ngoài biển);
  • chế tạo và lắp ráp ở trạng thái nổi;
  • các phương án di chuyển (cách lai dắt...);
  • hạ thuỷ và lật;
  • định vị;
  • đánh chìm;
  • dựng (kể cả việc đóng xuyên vào đáy biển và lấy thăng bằng);
  • đóng cọc;
  • trám vửa;
  • lắp đặt hệ thống neo/dây neo;
  • các thao tác dựng lắp tại hiện trường (kể cả việc đặt các đệm đỡ);
  • các thao tác đặc biệt trên biển;
  • kiểm tra sau khi thao tác.
  Tất cả các trạng thái tải trọng thiết kế tới hạn phải được phê duyệt (trừ khi đã được nêu ở trong điều này). Lĩnh vực và phạm vi của từng thao tác trên biển có liên quan đến cơ quan có thẩm quyển sẽ được thoả thuận và quyết định giữa cơ quan này và khách hàng. 3.1.3 Những khái niệm và giải pháp không được đề cập đầy đủ trong tiêu chuẩn này sẽ được xem xét riêng tuỳ từng trường hợp. 3.1.4 Nếu sử dụng các phương tiện nổi trong các thao tác trên biển thì sự tham gia của chúng có thể được xem là quan trọng hơn cả trong các thao tác trên biển và những phương tiện này phải được cơ quan có thẩm quyền phân cấp. Các hệ thống lắp đặt trên các phương tiện, cần thiết cho các thao tác trên biển, cũng phải được phân cấp. Những phương tiện nổi không đáp ứng những yêu cầu này sẽ được xem xét riêng.
  3.2 Nguyên tắc
  3.2.1 Các thao tác trên biển phải dựa trên các nguyên lý, kỹ thuật, các hệ thống và các trang thiết bị đã được kiểm chứng. TCVN 6170-12 : 2002
  3.2.2 Để các thao tác trên biển được thực hiện an toàn và bảo đảm, phải lập một kế hoạch hợp lý, rõ ràng cho các quá trình thao tác.
  3.2.3 Các qui trình thao tác trên biển phải bảo đảm là khi cần có thể dừng thao tác hay thực hiện ngược lại.
  3.2.4 Mọi quá trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp và bất ngờ trong khi thao tác phải được xem xét đầy đủ.
  3.25 Phải xem xét khả năng dự phòng cần thiết về hệ thống, trang thiết bị và người để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ và khẩn cấp.
  3.2.6 Các phân tích về độ tin cậy có thể được sử dụng như một công cụ đánh giá các thao tác trên biển, Trong những trường hợp đó phải nâu rõ mức độ an toàn cho phép đạt được.
  3.2.7 Mô hình thử nghiệm vật lý có thể được sử dụng, hoặc để hiệu chỉnh các dự báo phân tích, hoặc để xác định các thông tin không thể tính toán trực tiếp được (xem TCVN 6170-1: 1996).
  3.2.8 Khi thích hợp phải bế trí để thu nhận thông tin về dự báo thời tiết từ các nguồn cung cấp đã được công nhận, tại các thời khoảng đều đặn, trước và trong khi thực hiện các thao tác trên biển.
  3.2.9 Trước mỗi thao tác bất kỳ trên biển phải bảo đảm rằng mọi hệ thống thiết bị đã được chuẩn bị kỹ và các trang thiết bị đang ở trạng thái làm việc tốt.
  3.3 Các giả thiết
  3.3.1 Theo điều 3.1.1, nếu tiêu chuẩn này không nằm trong phạm vì phân cấp cho công trình ngoài biển thì cơ quan có thẩm quyền chấp nhận rằng mọi qui trình, thao tác nằm trong tiêu chuẩn này đã được cơ quan có tư cách pháp nhân bảo hộ đầy đủ và mọi yếu tố ảnh hưởng tới các thời kỳ phân cấp của kết cấu (ví dụ như sự hư hỏng mỏi tích luỹ trong quá trình vận chuyển) đã được chứng minh bằng tài liệu đầy đủ và bao gồm trong quá trình phân cấp.
  3.3.2 Có thể chấp nhận rằng các thao tác trên biển được thực hiện do những người có đủ trình độ và năng lực điều hành.
  3.3.3 Các thao tác trên biển phải được tiến hành theo quy trình đã được phê duyệt và dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
  3.3.4 Đối với những thao tác trên biển riêng biệt (ví dụ như lai dắt) thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét chấp nhận sự giám sát của người có đủ trình độ và năng lực mà không phải là giám sát viên của cơ quan có thẩm quyền.
  3.4 Những lưu ý khi thiết kế
  3.4.1 Những yêu cầu chung về thiết kế kết cấu đã được qui định trong TCVN 6170-1: 1996. Theo đó, thiết kế kết cấu có thể hoặc dựa trên phương pháp ứng suất cho phép hoặc theo phương pháp hệ số riêng phần. Phải nêu rõ phương pháp đã áp dụng trong thiết kế kết cấu. TCVN 6170-12 : 2002
  3.4.2 Phải xem xét tất cả các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến các thao tác trên biển. Những yếu tố này có thể gồm: gió, sóng, dòng chảy, nước dâng do bão, thuỷ triều, băng, tuyết, nhiệt độ, tầm nhìn và động đất (TCVN 6170-2: 1998). Các chỉ tiêu giới hạn thao tác phải được xây dựng thích hợp cho mỗi thao tác trên biển.
  3.4.3. Trong trường hợp có các hiệu ứng phi tuyến (ví dụ như tính chất của vật liệu, các phản ứng của kết cấu, tính chất hình học, ...) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của kết cấu, thì những hiệu ứng này phải được xem xét.
  3.4.4 Các tiêu chuẩn và qui phạm khác với tiêu chuẩn này có thể được chấp nhận như một sự thay thế hoặc như một sự bổ sung cho qui phạm này. Cơ sở để chấp nhận được qui định trong TCVN 6171 : 1996.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.