Tiêu chuẩn quốc gia 6003-2-2012 bản vẽ xây dựng ký hiệu tên số phòng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6003-2:2012
  ISO 4157-2:1998

  BẢN VẼ XÂY DỰNG - HỆ THỐNG KÝ HIỆU - PHẦN 2: TÊN PHÒNG VÀ SỐ PHÒNG


  Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6003-2-2012-bản-vẽ-xây-dựng-ký-hiệu-tên-số-phòng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6003-2 : 2012 thay thế TCVN 5897 : 1995.
  TCVN 6003 -2 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 4157-2 : 1998.
  Bộ TCVN 6003 dưới tiêu đề chung “Bản vẽ xây dựng- Hệ thống ký hiệu" gồm các phần sau:
  • TCVN 6003 -1 : 2012 , Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
  • TCVN 6003 -2 : 2012, Phần 2: Tên phòng và số phòng
  Bộ ISO 4157 “Construction drawings - Designation systems” còn có phần sau:
  • ISO 4157-3:1998, Construction drawings - Designation systems- Part 3: Room identifiers
  TCVN 6003 -2 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BẢN VẼ XÂY DỰNG - HỆ THỐNG KÝ HIỆU - PHẦN 2: TÊN PHÒNG VÀ SỐ PHÒNG


  Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers s​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống ký hiệu cho các phòng, sân, không gian và khoảng trống trong tòa nhà bằng tên phòng và số phòng. Các quy định này nhằm nhận diện các phòng trong tòa nhà suốt quá trình sử dụng.
  Các quy định nhằm nhận diện các phòng của một dự án trong niên hạn sử dụng (tuổi thọ) qua các giai đoạn từ ý tưởng, lập kế hoạch, quy hoạch, thi công, bảo trì, sửa mới và phá hủy (Xem ISO 4157-3).
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 6003- 1: 20121), Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà.
  • ISO 4157-3 : 1998, Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 3: Nhận dạng phòng.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 6003-1 : 2012.
  4. Nguyên tắc đánh số phòng
  4.1. Theo trình tự lôgic
  Số phòng được đánh cho tất cả các phòng có ở mỗi tầng theo một trình tự hợp lý, ưu tiên theo thứ tự liên tục, bắt đầu từ số n01 (n là số tầng) trong phạm vi tất cả các bộ phận của tòa nhà. Phạm vi này không chỉ cho các không gian được bao quanh bằng những bức tường mà gồm cả các không gian bên ngoài hay không gian được bao che, phù hợp với hệ thống đánh số phòng, ví dụ như khu vườn có rào bao quanh, khu vực hồ nước, nơi đỗ xe, lôgia có mái che và các diện tích trung gian khác.
  4.2. Các tòa nhà riêng lẻ
  Nếu có nhiều tòa nhà trong cùng một dự án xây dựng thì các phòng sẽ được đánh số riêng cho từng tòa nhà phù hợp quy định tại 4.1. Các tòa nhà riêng lẻ có thể nằm liền kề nhau hoặc có thể liên kết với nhau qua các cửa hoặc qua các lối thông sang nhau.
  4.3. Biểu thị trên bản vẽ

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.