Tiêu chuẩn quốc gia 5671-2012 hồ sơ thiết kế kiến trúc

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5671:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


  System of building design documents - Documents for architectural design​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5671-2012-hồ-sơ-thiết-kế-kiến-trúc.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5671:2012 thay thế TCVN 5671:1992.
  TCVN 5671:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5671:1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.
  TCVN 5671:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
  System of building design documents - Documents for architectural design​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kỹ thuật và ký hiệu các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình.
  1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bản vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất và các đồ án dự thi.
  2. Quy định chung
  2.1. Các bản vẽ kiến trúc ký hiệu bằng chữ KT, sau đó ghi chữ số Ả Rập chỉ số thứ tự của bản vẽ hoặc một phân số (tử số chỉ số thứ tự, mẫu số chỉ tổng số tờ của bản vẽ).
  Ví dụ: KT - 04 hoặc KT - 1/18
  Đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cần có thêm các bảng tổng hợp các yêu cầu về cấu kiện, về trang thiết bị, về nguyên liệu trang trí và hoàn thiện đặc biệt.
  2.2. Kích thước khổ bản vẽ được quy định thống nhất lấy bằng bội số khổ giấy A4.
  2.3 Quy cách bản vẽ, ký hiệu, tên, số thứ tự, số trang của bản vẽ, nét vẽ, ký hiệu chữ, ký hiệu vật liệu xây dựng, cách đánh trục và ký hiệu trục, tuân theo quy định có liên quan.
  2.4. Vị trí đường dóng kích thước phải đặt ở phía trong nét vẽ tường rào của công trình (nếu có) và dọc theo bên ngoài nét vẽ của tường chính ngôi nhà. Khi công trình có các tường rào bao quanh kích thước các tường bộ phận và tổng kích thước của nhà hoặc công trình được ghi phía ngoài tường rào.
  Ngoài những yêu cầu trên, quy cách ghi kích thước cần tuân theo quy định có liên quan.
  2.5. Hệ đo lường áp dụng trong hồ sơ thiết kế kiến trúc là hệ mét.
  • Kích thước các chiều được ghi bằng mm.
  • Cao độ được ghi bằng m.
  • Diện tích được ghi bằng m2. Trong trường hợp bắt buộc phải áp dụng hệ đo lường khác thì phải ghi chú rõ trong mỗi bản vẽ.
  2.6. Các bản vẽ thiết kế kiến trúc được thể hiện với các tỷ lệ sau: 1:1, 1:3, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000.
  CHÚ THÍCH:
  1) Các bản vẽ sơ đồ (sơ đồ mạng lưới, sơ đồ dây chuyền hoạt động, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất…) các hình vẽ phối cảnh không dùng tỷ lệ kích thước.
  2) Trong một bản vẽ có nhiều hình vẽ tỷ lệ khác nhau thì bên cạnh hình vẽ phải ghi rõ tỷ lệ của hình đó trừ trường hợp đối với các hình vẽ thiết kế điển hình, các hình vẽ không theo tỷ lệ.
  2.7. Cách ghi cao độ được quy định như sau:
  • Cao độ gốc của công trình ± 0.000 là đường giao nhau giữa chân tường và mặt vỉa hè trên lối vào chính của nhà.
  • Bên cạnh hay phía dưới cao độ ± 0.000 của công trình cần ghi cao độ tương ứng với cao độ mặt biển theo hệ thống nhất cao độ quốc gia, tùy thuộc yêu cầu của từng loại bản vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
 3. nhauyen
  hồ sơ thiết kế kiến trúc
 4. xaydungduclinh
  tài liệu thiết kế xây dựng
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn quốc gia hồ sơ thiết kế kiến trúc
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
  admin thích bài này.
 7. Lesitv
  Thank you shared!
  admin thích bài này.