Tiêu chuẩn quốc gia 5577-2012 rạp chiếu phim tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 5577:2012

  RẠP CHIẾU PHIM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Cinemas - Design Standard​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5577-2012-rạp-chiếu-phim-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5577 : 2012 thay thế TCVN 5577 : 1991
  TCVN 5577 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5577 : 1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5577 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  RẠP CHIẾU PHIM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
  Cinemas - Design standard​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để chiếu phim cỡ 35 mm, 16 mm,sử dụng máy chiếu kỹ thuật số, HD trên màn ảnh thường, màn ảnh giả rộng và màn ảnh rộng.
  CHÚ THÍCH:
  1) Rạp chiếu phim chiếu các loại hình khác được thiết kế theo Báo cáo đầu tư xây dựng riêng và có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
  2) Trong tiêu chuẩn này "Rạp chiếu phim" được gọi tắt là "Rạp".
  3) Các rạp, cụm rạp, phòng chiếu phim được xây dựng trong những tổ hợp thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
  TCVN 5687:2010, Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 7958:2008, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
  TCVN 9385 : 20122), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
  3. Quy định chung
  3.1. Quy mô rạp tính theo số chỗ ngồi trong phòng khán giả, quy định từ 200 chỗ đến 1 000 chỗ.
  CHÚ THÍCH:
  1) Rạp có phòng khán giả trên 1 000 chỗ thiết kế theo Báo cáo đầu tư xây dựng riêng và tuân theo các quy định kỹ thuật của tiêu chuẩn này.
  2) Ở cấp huyện, thị trấn cho phép xây dựng rạp có quy mô từ 100 chỗ đến 300 chỗ
  3.2. Quy mô rạp phải phù hợp với quy mô dân số và nhu cầu chiếu phim của khu vực mà rạp đó phục vụ.
  3.3. Rạp được thiết kế với cấp công trình I và II theo các quy định về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị [1].
  CHÚ THÍCH:
  1) Những rạp có yêu cầu cao, thiết kế ở cấp công trình đặc biệt phải có Báo cáo đầu tư xây dựng riêng được duyệt.
  2) Những rạp xây dựng ở cấp huyện tới quy mô từ 100 chỗ đến 300 chỗ có thể xây dựng ở cấp công trình III.
  3.4. Khi thiết kế rạp ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định có liên quan.
  CHÚ THÍCH: Khi thiết kế rạp cần tính đến nhu cầu tiếp cận và sử dụng của người khuyết tật. Yêu cầu thiết kế được lấy theo quy định có liên quan [2].
  3.5. Sử dụng kết cấu gỗ trong công trình phải có giải pháp phòng chống mối mọt. Yêu cầu thiết kế tuân theo quy định trong TCVN 7958: 2008.
  4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng
  4.1. Khu đất xây dựng rạp phải bảo đảm:
  • Tuân theo quy hoạch của thành phố, thị xã, thị trấn, thuận tiện cho khán giả đi lại và sử dụng phương tiện giao thông công cộng;
  • Cách xa các nguồn gây ồn hoặc những nơi có môi trường ô nhiễm cao như: sân bay, nhà ga xe lửa, nhà máy hóa chất...;
  • Có đủ diện tích để bố trí nhà các công trình hạ tầng, đường đi, cây xanh, chỗ để xe và đặt máy phát điện.
  4.2. Rạp phải xây dựng cách đường đỏ ít nhất là 8 m, có sân để khán giả chờ trước khi vào xem, diện tích sân tính từ 0,15 m2đến 0,20 m2 cho một khán giả.
  4.3. Diện tích khu đất xây dựng phụ thuộc vào quy mô rạp và được quy định như sau:
  • Từ 200 chỗ đến 600 chỗ: 0,2 ha đến 0,4 ha;
  • Từ 600 chỗ đến 1 000 chỗ: 0,4 ha đến 0,6 ha.
  CHÚ THÍCH:
  1) Khi xây dựng rạp trong phạm vi công viên, khu cây xanh thì diện tích, diện tích khu đất có thể giảm 20 %.
  2) Có thể để xe đạp, xe ôtô, xe máy ở bãi để xe công cộng ngoài khu đất của rạp.
  3) Bảo đảm có đường cho xe và phương tiện chữa cháy tiếp cận công trình nhanh nhất khi có sự cố.
  4) Tiêu chuẩn trên không áp dụng cho trường hợp rạp được bố trí trong một tổ hợp công trình dịch vụ công cộng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.