Tiêu chuẩn quốc gia 5572-2012 thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5572:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNGKẾT CẤU BÊ TÔNGBÊ TÔNG CỐT THÉPBẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents – Concrete and reinforced concrete structures – Construction drawings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5572-2012-thiết-kế-kết-cấu-bê-tông-cốt-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5572:2012 thay thế TCVN 5572:1991.
  TCVN 5572:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5572:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5572:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents – Concrete and reinforced concrete structures – Construction drawings​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc trình bày các bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 6084 : 20121), Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông.
  3. Quy định chung
  3.1. Thành phần bản vẽ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép gồm các bản vẽ sau:
  • Bản vẽ bố trí kết cấu;
  • Bản vẽ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đổ tại chỗ;
  • Bản vẽ cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép dùng cho kết cấu lắp ghép (các cấu kiện này thường là cột, dầm… và các cấu kiện khác chế tạo tại nhà máy hoặc công trường);
  • Các bảng thống kê.
  3.2. Bản vẽ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (sau đây gọi là bản vẽ kết cấu) ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy định hiện hành có liên quan.
  4. Bản vẽ bố trí kết cấu
  4.1. Thành phần bản vẽ bố trí kết cấu gồm các bản vẽ sau:
  • Các bản vẽ bố trí kết cấu (đối với kết cấu đổ tại chỗ);
  • Các bản vẽ bố trí cấu kiện (đối với kết cấu lắp ghép);
  • Các bảng thống kê các bộ phận, kết cấu và cấu kiện;
  • Các bảng thống kê vật liệu của kết cấu đổ tại chỗ và kết cấu lắp ghép.
  CHÚ THÍCH: Khi cần thiết cho phép đưa vào các số liệu bổ sung như: chỉ dẫn chung, các quy ước thể hiện và ký hiệu đặt riêng cho các bản vẽ phức tạp.
  4.2. Các bản vẽ bố trí kết cấu đổ tại chỗ phải thể hiện theo tỷ lệ 1/100; 1/200; 1/500 trên đó thể hiện rõ:
  • Các trục định vị của nhà hoặc công trình, khoảng cách giữa các trục với nhau và kích thước tổng cộng;
  • Các cao độ ở những độ cao nhất đặc trưng chất của kết cấu;
  • Ký hiệu các bộ phận kết cấu.
  Ví dụ thể hiện sơ đồ bố trí kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ xem trên Hình 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
 3. hoangnhauyen
  kết cấu bê tông cốt thép
 4. kstuankiet
  bản vẽ thi công kết cấu bê tông cốt thép
  admin, xaydungduclinhnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng bản vẽ thi công kết cấu bê tông cốt thép
  adminxaydungduclinh thích bài này.
 6. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn thiết kế bản vẽ thi công kết cấu bê tông cốt thép
  admin thích bài này.