Tiêu chuẩn quốc gia 5568-2012 điều hợp kích thước theo mô đun

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5568:2012

  ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN


  Dimensional coordination to modules in building – Basic principles​
  5568.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 5568:2012 thay thế TCVN 5568:1991

  TCVN 5568:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5568:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  TCVN 5568:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN


  Dimensional coordination to modules in building – Basic principles​

  1. Phạm vi áp dụng

  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng các loại nhà và công trình có chức năng khác nhau.

  1.2. Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng, sau đây gọi tắt là “Điều hợp mô đun”, là một trong những cơ sở thống nhất hóa và tiêu chuẩn hóa các kích thước trong xây dựng, nhằm hạn chế số kiểu kích thước và bảo đảm khả năng lắp lẫn của các cấu kiện xây dựng, các bộ phận thiết bị.

  1.3. Tiêu chuẩn này áp dụng trong nghiên cứu, biên soạn và thiết kế để định kích thước cho:
  • Các tiêu chuẩn có số liệu quy định về kích thước dùng cho xây dựng;
  • Các dự án thiết kế nhà và công trình;
  • Các danh mục phân loại, các catalô, các bản thiết kế kết cấu và cấu kiện xây dựng;
  • Các danh mục phân loại, các catalô và các bản thiết kế thiết bị cho nhà. Kích thước của các thiết bị đó phải phù hợp với các kích thước bố cục không gian mặt bằng và các bộ phận kết cấu của nhà, dù chúng cấu tạo riêng rẽ như: thang máy, băng tải, cầu trục, tủ ghế, thiết bị bếp, bàn… hoặc dùng thay thế hay kết hợp với các bộ phận kết cấu như tủ ngăn phòng, tủ tường, giá đỡ trong nhà kho…
  1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại công trình:
  • Nhà hay công trình độc nhất;
  • Nhà hay công trình thí điểm;
  • Nhà hay công trình sử dụng các cấu kiện có kích thước không điều hợp theo mô đun hoặc khi điều hợp mô đun các cấu kiện này lại làm thay đổi kích thước đã quy định của các cấu kiện khác;
  • Nhà hay công trình phụ thuộc vào các thiết bị đặc biệt có kích thước hình dạng không theo mô đun;
  • Nhà hay công trình cải tạo trước đây không áp dụng quy tắc điều hợp mô đun (kể cả các hạng mục xây nối tiếp vào công trình) và các công trình trùng tu;
  • Nhà hay công trình có hình dạng đặc biệt (xiên góc hoặc cong). Tuy nhiên, trường hợp này cũng chỉ được phép không áp dụng mô đun với mức độ nhất định vì đặc điểm hình dạng;
  • Nhà hay công trình có kích thước được quy định trong các thông lệ quốc tế riêng biệt.
  2. Thuật ngữ, định nghĩa

  2.1. Mô đun

  Đơn vị đo quy ước dùng để điều hợp các kích thước của nhà và công trình, các bộ phận của nhà và công trình, các bộ phận, cấu kiện xây dựng và các bộ phận thiết bị.

  2.2. Mô đun gốc

  Mô đun dùng làm cơ sở để định các mô đun khác dẫn xuất từ mô đun này.

  2.3. Mô đun dẫn xuất

  Mô đun bội số của mô đun gốc hoặc mô đun ước số của mô đun gốc.

  2.4. Mô đun bội số

  Mô đun dẫn xuất, bội số của mô đun gốc.

  2.5. Mô đun ước số

  Mô đun dẫn xuất, ước số của mô đun gốc.

  2.6. Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng (điều hợp mô đun)

  Trên cơ sở áp dụng mô đun mà tổ chức phối hợp một cách hài hòa:
  • Các kích thước của nhà và công trình;
  • Vị trí và kích thước các bộ phận nhà và công trình;
  • Các kết cấu và cấu kiện xây dựng;
  • Các bộ phận thiết bị.
  2.7. Hệ thống điều hợp không gian theo mô đun

  Hệ thống ba chiều quy ước các mặt phẳng và đường thẳng giao nhau có các khoảng cách bằng mô đun gốc hoặc mô đun dẫn xuất.

  2.8. Mặt phẳng điều hợp

  Một trong những mặt phẳng của hệ thống điều hợp mô đun không gian giới hạn không gian điều hợp.

  2.9. Mặt phẳng điều hợp cơ bản

  Một trong những mặt phẳng điều hợp xác định việc chia ngôi nhà thành các bộ phận bố cục không gian mặt bằng.

  2.10. Đường điều hợp

  Giao tuyến của các mặt phẳng điều hợp.

  2.11. Không gian điều hợp

  Không gian mô đun giới hạn bởi các mặt phẳng điều hợp, dùng để bố trí các ngôi nhà, công trình, các bộ phận của nhà, công trình, các kết cấu, cấu kiện xây dựng và các bộ phận thiết bị.

  2.12. Lưới mô đun

  Tập hợp các đường trên một mặt phẳng của hệ thống điều hợp mô đun không gian.

  2.13. Trục điều hợp

  Một trong những đường điều hợp xác định việc chia ngôi nhà hay công trình thành các bước mô đun và chiều cao tầng.

  2.14. Liên hệ với trục điều hợp

  Việc bố trí các bộ phận kết cấu và xây dựng, cũng như thiết bị gắn vào kết cấu công trình so với trục điều hợp.

  2.15. Kích thước mô đun

  Kích thước bằng hoặc là bội số của mô đun gốc hay mô đun dẫn xuất phù hợp với các quy tắc điều hợp mô đun.

  2.16. Kích thước điều hợp

  Kích thước mô đun xác định giới hạn của không gian điều hợp theo một trong các phương

  2.17. Kích thước điều hợp cơ bản

  Kích thước mô đun của các bước và chiều cao tầng.

  2.18. Bước mô đun

  Khoảng cách giữa hai trục điều hợp trên mặt bằng.

  2.19. Chiều cao mô đun của tầng (chiều cao điều hợp của tầng)

  Khoảng cách giữa mặt phẳng điều hợp ngang cơ bản giới hạn tầng nhà.

  2.20. Kích thước kết cấu

  Kích thước thiết kế của các kết cấu, cấu kiện xây dựng, các bộ phận thiết bị được xác định theo quy tắc điều hợp mô đun.

  2.21. Khoảng đệm

  Không gian giữa hai mặt phẳng điều hợp cơ bản kề nhau tại những chỗ gián đoạn của hệ thống điều hợp mô đun không gian trong đó kể cả các vị trí mạch biến dạng.

  3. Quy định chung

  3.1. Điều hợp mô đun được thực hiện trên cơ sở điều hợp không gian theo mô đun.

  3.2. Điều hợp mô đun áp dụng cho hệ thống điều hợp không gian vuông góc (xem Hình 1); hệ xiên góc, hệ hướng tâm hoặc các hệ khác (xem Hình 2).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.