Tiêu chuẩn quốc gia 4923-1989 phương tiện phương pháp chống ồn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4923 : 1989

  PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN - PHÂN LOẠI


  Means and methods for deffence from noise - Classification​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4923-1989-phương-tiện-phương-pháp-chống-ồn.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại các phương tiện và phương pháp chống ồn, được sử dụng tại chỗ làm việc của các cơ sở sản xuất, các nhà máy, vùng dân cư và các công trình công cộng.
  Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn SEV 1928-79.
  1. Phân loại các phương tiện và phương pháp chống ồn theo cách bảo vệ
  • Phương tiện và phương pháp bảo vệ tập thể;
  • Phương tiện bảo vệ cá nhân;
  2. Phân loại các phương tiện bảo vệ tập thể đối với nguồn ồn
  • Phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn;
  • Phương tiện giảm tiếng ồn trên đường lan truyền.
  2.1. Phân loại các phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn theo tính chất tác động lên nguồn
  • Phương tiện giảm tiếng ồn tại nơi phát sinh;
  • Phương tiện giảm khả năng bức xạ âm của nguồn ồn.
  2.2. Phân loại các phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn theo tính chất của nguồn phát sinh (xem phụ lục)
  • Phương tiện giảm tiếng ồn cơ khí;
  • Phương tiện giảm tiếng ồn khí động;
  • Phương tiện giảm tiếng ồn điện từ;
  • Phương tiện giảm tiếng ồn thủy động.
  2.3. Phân loại các phương tiện giảm tiếng ồn trên đường lan truyền (xem phụ lục)
  • Phương tiện giảm tiếng ồn không khí;
  • Phương tiện giảm tiếng ồn kết cấu.
  3. Phân loại các phương tiện bảo vệ tập thể tùy thuộc vào việc sử dụng nguồn năng lượng phụ
  • Phương tiên thụ động, không sử dụng nguồn năng lượng phụ.
  • Phương tiện chủ động, sử dụng nguồn năng lượng phụ.
  4. Phân loại các phương tiện và phương pháp bảo vệ tập thể theo cách thực hiện
  • Âm học;
  • Kiến trúc - quy hoạch
  • Tổ chức - kĩ thuật.
  4.1. Phân loại các phương tiện âm học như sau
  • Các phương tiện cách âm;
  • Các phương tiện hút âm;
  • Các phương tiện cách rung;
  • Các phương tiện giảm rung;
  • Bộ tiêu âm.
  4.2. Phân loại các phương tiện cách âm theo dạng
  • Tường cách âm;
  • Bao cách âm;
  • Buồng cách âm;
  • Màng chắn âm.
  4.3. Phân loại các phương tiện hút âm theo dạng
  • Tấm hút âm;
  • Khối hút âm.
  4.4. Phân loại các phương tiện cách rung theo cấu tạo
  • Đệm cách rung;
  • Đệm đàn hồi;
  • Kết cấu gián đoạn.
  4.5. Phân loại các phương tiện giảm rung theo đặc tính
  • Tuyến tính;
  • Phi tuyến.
  4.6. Phân loại các phương tiện giảm rung theo dạng
  • Ma sát khô;
  • Ma sát nhớt;
  • Nội ma sát.
  4.7. Phân loại bộ tiêu âm theo nguyên lí
  • Hút âm;
  • Phản xạ âm;
  • Kết hợp cả hai loại.
  4.8. Phân loại các phương pháp kiến trúc quy hoạch chống ồn
  • Thiết lập những vùng bảo vệ chống ồn cho người
  • Quy hoạch hợp lý về mặt âm học những vùng và chế độ vận chuyển của những phương tiện giao thông và những luồng giao thông;
  • Quy hoạch âm thanh hợp lí cho từng ngôi nhà và toàn bộ công trình;
  • Bố trí hợp lí những thiết bị kĩ thuật, máy móc và cơ cấu;
  • Bố trí hợp lí chỗ làm việc.
  4.9. Phân loại các phương pháp tổ chức kĩ thuật chống ồn
  • Sử dụng những quá trình công nghệ ít gây ồn ( Thay đổi công nghệ sản xuất, thay đổi biện pháp gia công chế tạo và vận chuyển nguyên vật liệu…);
  • Trang bị các thiết bị điều khiển từ xa và kiểm tra tự động cho các máy gây ồn;
  • Sử dụng những máy ít gây ồn hoặc thay thế những chi tiết cấu tạo và những khối lắp ráp cho những máy gây ồn nhiều;
  • Hoàn thiện công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng máy thường xuyên;
  • Áp dụng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí cho người lao động tại các xí nghiệp gây ồn nhiều.
  5. Phân loại các phương tiện bảo vệ cá nhân chống ồn
  • Bịt tai chống ồn;
  • Nút tai chống ồn;
  • Mũ chống ồn;
  • Bộ quần áo chống ồn.
  5.1. Phân loại các bịt tai chống ồn theo cách kẹp giữ trên đầu
  • Có cấu trúc riêng biệt, có đai cứng và đai mềm;
  • Lồng vào mũ hoặc các dụng cụ bảo vệ khác.
  5.2. Phân loại các nút tai chống ồn theo tính chất sử dụng
  • Nhiều lần;
  • Một lần.
  5.3 Phân loại các nút tai chống ồn theo vật liệu sử dụng
  • Cứng;
  • Đàn hồi;
  • Dạng sợi.
  Một số thuật ngữ về khái niệm sử dụng trong tiêu chuẩn

  Các file đính kèm: