Tiêu chuẩn quốc gia 4732-2007 đá ốp lát tự nhiên

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 4732 : 2007

  ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN


  Natural stone facing slabs​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4732-2007-đá-ốp-lát-tự-nhiên.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4732 : 2007 thay thế TCVN 4732 : 1989.
  TCVN 4732 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN
  Natural stone facing slabs​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời với tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).
  TCVN 6415-3 : 2005 (ISO 10545-3 : 1995) Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3 - Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối, khối lượng thể tích.
  TCVN 6415-4 : 2005 (ISO 10545-4 : 1994) Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy.
  TCVN 6415-6 : 2005 (ISO 10545-6 : 1995) Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men.
  TCVN 6415-18 : 2005 (EN 101 : 1991) Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:
  3.1 Nhóm đá granit (group of granite)
  Nhóm đá có độ bền cao, gồm các loại đá như: granit, xiênít, gabro, điôrít, bazan đặc chắc, quăczít.
  3.2 Nhóm đá hoa (group of marble)
  Nhóm đá có độ bền trung bình, gồm các loại đá như: đá hoa (đá marble), conglomerat, dăm kết, đá vôi hoa hóa.
  3.3 Nhóm đá vôi (group of calcite)
  Nhóm đá có độ bền thấp, gồm các loại đá như: đá vôi, đolomit, travectin.
  4. Hình dạng và kích thước cơ bản
  4.1 Đá ốp lát có dạng tấm mỏng, hình vuông, chữ nhật hoặc các hình khác.
  4.2 Bốn mặt cạnh được mài phẳng, mặt chính của tấm đá phải phẳng và có thể mài bóng.
  4.3 Kích thước cơ bản của các tấm đá được quy định thành 2 nhóm theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.