Tiêu chuẩn quốc gia 4613-2012 tài liệu thiết kế kết cấu thép ký hiệu

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4613:2012


  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNGKẾT CẤU THÉP – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ


  System of building design documents – Steel structures – Symbols on drawings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4613-2012-tài-liệu-thiết-kế-kết-cấu-thép-ký-hiệu.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4613:2012 thay thế TCVN 4613:1988.
  TCVN 4613:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4613:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4613:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ


  System of building design documents – Steel structures – Symbols on drawings​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
  1.2. Khi thể hiện các bản vẽ kết cấu thép ngoài việc tuân thủ quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo quy định khác có liên quan.
  2. Ký hiệu quy ước
  Các ký hiệu về vật liệu thép và các dạng liên kết trong kết cấu thép được quy định trong Bảng 1.
  CHÚ THÍCH: Trường hợp sử dụng các ký hiệu không có trong Bảng 1 phải chú thích trên bản vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép
 3. xaydungduclinh
  Ký hiệu thiết kế kết cấu thép
 4. hoangnhauyen
  hê thống tài liệu thiết kế
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 4613 - 2012 quy định những nguyên tắc cơ bản để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  tiêu chuẩn thể hiện các bản vẽ kết cấu thép
  admin thích bài này.
 7. Anhvinh455
  Hot hot quá up bài viết hay quá chúc chủ thớt may mắn
  admin thích bài này.
 8. thanhcong3456789
  tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép
  admin thích bài này.
 9. Nguyễn Băng Ngọc
  rat dung luc
  admin thích bài này.
 10. Phạm Phúc Lợi
  tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép
  admin thích bài này.