căn hộ new galaxy

Tiêu chuẩn quốc gia 4607-2012 ký hiệu quy ước trên bản vẽ

 1. La Ngoc Tiep
  Tiêu chuẩn xây dựng
  admin thích bài này.
 2. Phạm Phúc Lợi
  ký hiệu quy ước trên bản vẽ
  admin thích bài này.
 3. henrysage
  Tài liệu xây dưngh
  admin thích bài này.
 4. Phạm khánh minh
  Tiêu chuẩn xây dựng
  admin thích bài này.
 5. Kiến Thợ
  Ký hiệu quy ước trên MB bản vẽ
  admin thích bài này.