Tiêu chuẩn quốc gia 4601-2012 công sở cơ quan hành chính nhà nước

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 4601 : 2012

  CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Office buildings - Design requirements​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4601-2012-công-sở-cơ-quan-hành-chính-nhà-nước.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4601 : 2012 thay thế TCVN 4601:1988.
  TCVN 4601 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4601:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4601 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ
  Office buildings - Design requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế mới, hoặc thiết kế cải tạo nâng cấp nhà công sở của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là công sở).
  1.2. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp Bộ, cấp Tỉnh và cấp Huyện.
  1.3. Tiêu chuẩn này được tham khảo áp dụng khi thiết kế xây dựng nhà công sở của các cơ quan không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc sử dụng nguồn vốn khác.
  Đối với các cơ quan nhà nước mang tính đặc thù cần có những quy định riêng được cấp có thẩm quyền cho phép để phù hợp nhu cầu sử dụng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 2622 Phòng cháy và chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;
  TCVN 4474 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 4513 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 4515 Nhà ăn công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 5674 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
  TCVN 5687 : 2010 Thông gió - điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 5718 Mái và sàn bêtông cốt thép trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
  TCVN 7447 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà;
  TCVN 7958 : 2008 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới;
  TCVN 8052-1:2009 Tấm lợp bi tum dạng sóng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 8053:2009 Tấm lợp bi tum dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp.
  TCVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 9835 : 2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
  TCXD 16 : 19861) Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;
  TCXD 29:19911) Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCXDVN 175:20051) Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCXD 230:19981) Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nền nhà chống nồm.
  TCXD 232:19911) Hệ thống thông gió, điều hòa thông khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  3.1. Cơ quan hành chính nhà nước
  Các bộ phận (cơ quan) cấu thành bộ máy hành chính nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
  Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Bộ và cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, và Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
  3.2. Nhà công sở cơ quan hành chính nhà nước
  Nơi làm việc của các cơ quan nhà nước làm các công việc hành chính phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước.
  3.3. Nhà làm việc của các bộ phận chức năng và các bộ phận chuyên môn
  Nơi làm việc của một hay một số bộ phận cấu thành cơ quan hành chính nhà nước, được thành lập theo quy định của pháp luật, có tính độc lập tương đối trong quản lý sử dụng.
  3.4. Diện tích sử dụng
  Tổng diện tích làm việc, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật và diện tích bộ phận phụ trợ và phục vụ được tính toán theo kích thước thông thủy.
  3.4.1. Diện tích làm việc
  Diện tích của các phòng làm việc được xác định trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng làm việc không có thời hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định của Nhà nước.
  3.4.2. Diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật
  Diện tích phòng khách, phòng họp, phòng tiếp dân, phòng tổng đài điện thoại, bộ phận thông tin, phòng quản trị hệ thống máy tính, phòng truyền thống, kho lưu trữ, thư viện, bộ phận ấn loát, ảnh, thí nghiệm, xưởng,…;
  3.4.3. Diện tích bộ phận phục vụ và phụ trợ
  Diện tích các sảnh chính, sảnh phụ và hành lang, thường trực bảo vệ, nơi gửi mũ áo, khu vệ sinh, phòng y tế, căng tin, bếp, xưởng sửa chữa thiết bị dụng cụ, kho văn phòng phẩm, kho dụng cụ, phòng xử lý giấy loại,…
  Diện tích bộ phận phụ trợ và phục vụ trên đây không bao gồm diện tích cầu thang, diện tích nhà để xe, phòng hội nghị và phòng hội trường.
  3.5. Chiều cao thông thủy
  Chiều cao từ mặt sàn hoàn thiện đến mặt dưới của kết cấu chịu lực hoặc trần đã hoàn thiện của tầng đó.
  4. Phân loại và phân cấp công sở các cơ quan hành chính nhà nước
  4.1. Phân loại
  Công sở cơ quan hành chính nhà nước trong tiêu chuẩn này bao gồm các loại sau:
  • Công sở của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là công sở cấp Bộ);
  • Công sở của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là công sở cấp tỉnh);
  • Công sở của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là công sở cấp huyện).
  4.2. Phân cấp công trình
  4.2.1. Cấp công trình của công sở cơ quan hành chính nhà nước phải phù hợp với tầm quan trọng, quy mô, vị trí xây dựng trong quy hoạch, hiệu quả kinh tế xã hội của công trình, mục đích sử dụng và mức độ an toàn đối với người và tài sản, phù hợp với các điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội của địa phương.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.