Tiêu chuẩn quốc gia 4529-2012 công trình thể thao tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4529:2012

  CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Sporting facilities - Sport building - Design standard​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4529-2012-công-trình-thể-thao-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4529 : 2012 thay thế cho TCVN 4529 : 1988.
  TCVN 4529 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 289 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4529 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
  Sporting facilities - Sport building - Design standard​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu).
  1.2. Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, cầu lông và cầu mây.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
  TCVN 2737, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4205:2012, Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4474, Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4513, Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 7447, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà.
  TCVN 7958 : 2008, Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
  TCVN 9835 : 20121), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
  TCXD 16 : 19862), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
  TCXD 29 : 19912), Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCXDVN 264: 20022), Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
  3. Quy định chung
  3.1. Giải pháp thiết kế nhà thể thao phải đảm bảo dây chuyền hoạt động hợp lý (vận động viên, huấn luyện viên, khán giả, nhân viên phục vụ...), áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cần tận dụng vật liệu địa phương, tiết kiệm vật liệu quí, hiếm.
  3.2. Quy mô của nhà thể thao được xác định theo diện tích đất sử dụng và sức chứa của khán đài, được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.