Tiêu chuẩn quốc gia 4473-2012 máy xây dựng máy làm đất

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4473:2012

  MÁY XÂY DỰNG - MÁY LÀM ĐẤT - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  Construction machinery - Earth moving machinery - Terminology and definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4473-2012-máy-xây-dựng-máy-làm-đất.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4473 : 2012 thay thế TCVN 4473 : 1987
  TCVN 4473 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4473 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩnkỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4473 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  MÁY XÂY DỰNG - MÁY LÀM ĐẤT - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  Construction machinery - Earth moving machinery - Terminology and definitions​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ và định nghĩa của máy làm đất thuộc lĩnh vực xây dựng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like và viết bình luận để download.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
 3. kstuankiet
  máy làm đất
 4. nhauyen
  tiêu chuẩn 4473 - 2012 thay thế tiêu chuẩn 4473 - 1987
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 4473 - 2012 quy định thuật ngữ và định nghĩa của máy làm đất thuộc lĩnh vực xây dựng
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn về máy xây dựng
  admin thích bài này.