Tiêu chuẩn quốc gia 4473-2012 máy xây dựng máy làm đất

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4473:2012

  MÁY XÂY DỰNG - MÁY LÀM ĐẤT - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  Construction machinery - Earth moving machinery - Terminology and definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4473-2012-máy-xây-dựng-máy-làm-đất.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4473 : 2012 thay thế TCVN 4473 : 1987
  TCVN 4473 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4473 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩnkỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4473 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  MÁY XÂY DỰNG - MÁY LÀM ĐẤT - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  Construction machinery - Earth moving machinery - Terminology and definitions​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ và định nghĩa của máy làm đất thuộc lĩnh vực xây dựng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.