Tiêu chuẩn quốc gia 4470-2012 bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 4470 : 2012

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  General Hospital - Design Standard​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4470-2012-bệnh-viện-đa-khoa-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  MỤC LỤC
  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Quy định chung
  5. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng
  5.1. Yêu cầu về khu đất xây dựng
  5.2. Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng
  6. Nội dung công trình và giải pháp thiết kế
  6.1. Yêu cầu chung
  6.1.1. Nội dung công trình
  6.1.2. Yêu cầu về kích thước thông thủy
  6.2. Khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú
  6.3. Khu Điều trị ngoại trú
  6.3.1. Yêu cầu chung
  6.3.2. Khoa Nội
  6.3.3. Khoa Lao
  6.3.4. Khoa Lão học
  6.3.5. Khoa Ngoại
  6.3.6. Khoa Phụ sản
  6.3.7. Khoa Nha
  6.3.8. Khoa Mắt
  6.3.9. Khoa Tai - Mũi - Họng
  6.3.10. Khoa Răng - Hàm - Mặt
  6.3.11. Khoa Truyền nhiễm
  6.3.12. Khoa Cấp cứu
  6.3.13. Khoa Hồi sức tích cực - chống độc
  6.3.14. Khoa Y học cổ truyền
  6.3.15. Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng
  6.3.16. Khoa Ung bướu và Khoa Y học hạn nhân
  6.4. Khu kỹ thuật nghiệp vụ
  6.4.1. Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức
  6.4.2. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
  6.4.3. Các khoa xét nghiệm
  6.4.4. Khoa Truyền máu
  6.4.5. Khoa Giải phẫu bệnh
  6.4.6. Khoa Lọc máu
  6.4.7. Khoa Nội soi
  6.4.8. Khoa Thăm dò chức năng
  6.4.9. Khoa Dược
  6.4.10. Khoa Dinh dưỡng
  6.4.11. Khoa Quản lý nhiễm khuẩn
  6.5. Khu Hành chính quản trị
  6.6. Khu Kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp
  7. Yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật
  7.1. Yêu cầu thiết kế kết cấu
  7.2. Yêu cầu thiết kế hệ thống cấp thoát nước
  7.2.1. Cấp nước
  7.2.2. Thoát nước
  7.3. Yêu cầu thiết kế điện - chống sét
  7.4. Yêu cầu thiết kế chiếu sáng
  7.5. Yêu cầu thiết kế hệ thống thông gió - điều hòa không khí
  7.6. Yêu cầu thiết kế hệ thống khu y tế
  7.7. Yêu cầu thiết kế hệ thống điện nhẹ
  7.8. Yêu cầu thiết kế phòng cháy, chống cháy
  7.9. Yêu cầu về thu gom chất thải rắn y tế
  7.10. Yêu cầu về hoàn thiện công trình
  Phụ lục A (tham khảo) Sơ đồ phân khu chức năng Bệnh viện đa khoa
  Phụ lục B (tham khảo) Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú
  Phụ lục C (tham khảo) Khu Điều trị nội trú
  Phụ lục D (tham khảo) Khu Kỹ thuật nghiệp vụ
  Phụ lục E (tham khảo) Khoa Chẩn đoán hình ảnh
  Phụ lục G (tham khảo) Các Khoa Xét nghiệm, Truyền máu, Lọc máu, Giải phẫu bệnh
  Phụ lục H (tham khảo) Khoa Nội soi, khoa Thăm dò chức năng, khoa Dược
  Phụ lục I (tham khảo) Khoa Dinh dưỡng, khoa Quản lý nhiễm khuẩn
  Phụ lục K (quy định) Yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên
  Thư mục tài liệu tham khảo
  Lời nói đầu
  TCVN 4470 : 2012 thay thế TCVN 4470 : 1996.
  TCVN 4470: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 365 : 2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4470 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 4470 : 2012
  BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
  General hospital - Design standard​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.
  CHÚ THÍCH: Trong trường hợp Bệnh viện đa khoa có những yêu cầu đặc biệt phải ghi rõ trong dự án đầu tư xây dựng công trình và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
  TCVN 4474, Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế:
  TCVN 4513, Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế,
  TCVN 5502 : 2003, Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng;
  TCVN 5687 : 2010, Thông gió, điều tiết không khí - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 6160, Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế;
  TCVN 6561, An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế;
  TCVN 6869, An toàn bức xạ. Chiếu xạ y tế. Quy định chung;
  TCVN 6772, Chất lượng nước. Chất thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép;
  TCVN 7382 : 2004, Chất lượng nước. Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải;
  TCVN 9385 : 2012(1), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
  TCXDVN 264 : 2002(2), Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Bệnh viện đa khoa
  Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, bao gồm một số chuyên khoa, chuyên ngành.
  3.2. Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú
  Là đơn vị lâm sàng, có nhiệm vụ tiếp đón, khám bệnh, chẩn đoán, phân loại, xử trí ban đầu cho bệnh nhân thuộc phạm vi phụ trách và thực hiện, công tác điều trị ngoại trú, tư vấn chăm sóc sức khỏe.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.