Tiêu chuẩn quốc gia 4451-2012 nhà ở nguyên tắc cơ bản để thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4451:2012

  NHÀ Ở - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


  Dewllings – Basic principles for design​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4451-2012-nhà-ở-nguyên-tắc-cơ-bản-để-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4451:2012 thay thế TCVN 4451:1987.
  TCVN 4451:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4451:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4451:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  NHÀ Ở - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


  Dewllings – Basic principles for design​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở chung cư (nhà ở căn hộ), nhà ở ký túc xá xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn hay khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học.
  CHÚ THÍCH: Nhà ở chung cư, nhà ở ký túc xá sau đây gọi tắt là nhà ở.
  1.2. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với những nhà ở cũ khi sửa chữa lại thuộc nhà nước quản lí, nhà ở của tư nhân xây dựng trong phạm vi khu đất nội thành, nội thị.
  1.3. Khi thiết kế xây dựng nhà ở tại các điểm dân cư nông trường, lâm trường, phải tuân theo những quy định về diện tích ở, vệ sinh và an toàn trong tiêu chuẩn này. Diện tích các công trình phụ được phép thiết kế theo những quy định riêng cho phù hợp yêu cầu đặc trưng của từng địa phương.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế;
  • TCVN 4474, Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCVN 4513, Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCVN 4450, Căn hộ ở - Yêu cầu thiết kế;
  • TCVN 5687:2010, Thông gió – Điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCVN 6772:2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép;
  • TCVN 9210:2012, Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCVN 9385:20121), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
  • TCVN 9386-1÷2:20121), Thiết kế công trình chịu động đất;
  • TCXD 16:19862), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;
  • TCXD 29:19912), Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCXDVN 377:20062), Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế;
  • TCXDVN 387:20062), Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Căn hộ ở
  Không gian ở cho một gia đình, một cá nhân hay tập thể, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một gia đình, của tập thể cũng như của mỗi thành viên.
  3.2. Nhà ở chung cư
  Nhà ở hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều căn hộ gia đình, cá nhân.
  3.3. Tầng trên mặt đất
  Tầng mà cốt sàn của nó cao hơn hoặc bằng cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.
  3.4. Tầng hầm
  Tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.
  3.5. Tầng nửa hầm
  Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.
  3.6. Tầng áp mái
  Tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có), không cao quá mặt sàn 1,5m.
  3.7. Chiều cao tầng
  Chiều cao tầng là khoảng cách giữa hai sàn nhà, được tính từ sàn tầng dưới đến sàng tầng kế tiếp.
  3.8. Chiều cao thông thủy
  Chiều cao từ mặt sàn hoàn thiện đến mặt dưới của kết cấu chịu lực hoặc trần đã hoàn thiện của tầng đó.
  3.9. Phòng ở
  Các phòng trong căn hộ được sử dụng độc lập hoặc kết hợp các chức năng. Phòng ở gồm phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng tiếp khách, phòng làm việc học tập, phòng ăn….
  4. Quy định chung
  4.1. Nhà ở được thiết kế theo loại và cấp công trình như quy định về phân loại, phân cấp công trình dân dụng [1].
  4.2. Khi thiết kế nhà ở phải đảm bảo độ bền vững, an toàn, tiện nghi sử dụng của công trình, phù hợp với điều kiện khí hậu, tự nhiên, phong tục tập quán, đáp ứng yêu cầu về an toàn sinh mạng và sức khỏe [2], đảm bảo yêu cầu tiếp cận và sử dụng của người khuyết tật theo quy định hiện hành.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.